Дохід суспільства валовий

Дохід суспільства валовий – грошове вираження продукції послуг та виконаних робіт, створеної додатковою і частково необхідною працею в усіх сферах суспільного виробництва. Обчислюється на народногосподарському рівні за формулою ДСВ = Ц (М + 3), де ДСВ – Д. с. в.; Ц – ринкова ціна валового суспільного продукту або ВВП; М – матеріальні витрати (якщо Ц = ВВП, то М = зношуванню основних фондів (капіталу); 3 – оплата праці (з внесками на соціальне страхування). Д. с. в. існує у двох основних формах: дохід підприємства і централізований дохід. Суб’єктами першої форми є підприємства (об’єднання), другої – держава. Форми централізованого доходу в Україні – податки і платежі, що їх здійснюють юридичні особи: податок на додану вартість, акцизні збори, ввізне та вивізне мито, відрахування на геологорозвідувальні роботи.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Дохід суспільства валовий - Економічний словник