Дроби і ділення натуральних чисел

Розділ II ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ

§ 4. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ

28. Дроби і ділення натуральних чисел

Чи можна число 3 поділити на 4? Нібито не можна. Але тоді виходить, що четверо шукачів скарбів, коли знайдуть 3 мішки із золотом, не зможуть розділити здобич? Звісно, зможуть. Наприклад, можна зробити так: поділити кожний великий мішок із золотом на 4 однакових малих мішки. Тоді кожен шукач скарбів візьме собі 3 малих мішки (рис. 201) Отже, будь-хто з них отримає Дроби і ділення натуральних чисел великого мішка.

Дроби і ділення натуральних чисел

Рис. 201

Таким

чином, результатом ділення числа 3 на число 4 є дробове число

Дроби і ділення натуральних чисел, тобто Дроби і ділення натуральних чисел

Цей приклад наочно ілюструє зв’язок між діленням натуральних чисел і звичайними дробами. Тепер риску дробу можна розглядати як знак ділення, а запис Дроби і ділення натуральних чисел читати “а поділити на b”.

Наприклад,

Дроби і ділення натуральних чисел

Зазначимо, що результат ділення двох натуральних чисел може бути натуральним або дробовим числом.

Наприклад:

Дроби і ділення натуральних чисел

Будь-яке натуральне число можна записати у вигляді дробу з яким завгодно знаменником. Наприклад:

src="/files2/image437_7.jpg" class=""/>

ПРИКЛАД Розв’яжіть рівняння Дроби і ділення натуральних чисел

Розв’язання. Оскільки знаменник можна розглядати як невідомий дільник, то, скориставшись правилом знаходження невідомого дільника, отримуємо:

У – 4 = 81 : 27;

У – 4 = 3;

Y = 7.

Відповідь: 7.

Розв’язуємо усно

1. Заповніть ланцюжок обчислень:

Дроби і ділення натуральних чисел

2. Вік онука становить Дроби і ділення натуральних чисел віку дідуся. Скільки років онуку, якщо дідусеві 63 роки?

3. Вік онучки становить Дроби і ділення натуральних чисел віку бабусі. Скільки років бабусі, якщо онучці 27 років?

4. Усі дроби Дроби і ділення натуральних чисел крім одного, мають спільну властивість. Яка це властивість? Який із дробів цієї властивості не має?

Вправи

761.° Запишіть у вигляді дробу частку:

1) 4 : 12; 3) 16 : 8; 5) 12 : 23;

2) 6 : 25; 4) 14 : 23; 6) 17 : 11.

762.° Запишіть у вигляді дробу частку:

1) 5:7; 3) 1 : 6; 5) 6 : 1;

2) 19 : 4; 4) 30 : 4; 6) 12 : 39.

763.° Запишіть у вигляді частки дріб:

Дроби і ділення натуральних чисел

764.° Запишіть у вигляді частки дріб:

Дроби і ділення натуральних чисел

765.° Запишіть число 6 у вигляді дробу зі знаменником

1) 1; 2) 4; 3) 19.

766.° Запишіть число 12 у вигляді дробу зі знаменником:

1) 1; 2) 5; 3) 23.

767.°°Розв’яжіть рівняння:

Дроби і ділення натуральних чисел

768.°° Розв’яжіть рівняння:

Дроби і ділення натуральних чисел

Вправи для повторення

769. Фермер має ділянку землі прямокутної форми.

Довжина ділянки дорівнює 28 м, що становить Дроби і ділення натуральних чисел її ширини. На площі, яка дорівнює Дроби і ділення натуральних чиселДілянки, він посадив яблуневий сад. Знайдіть площу саду.

770. 1) Олівець коштує 70 к. Яку найбільшу кількість олівців можна купити за 4 грн 35 к.?

2) На одну вантажівку можна навантажити 3 т вугілля. Яка найменша кількість таких вантажівок потрібна, щоб перевезти 28 т?

Задача від Мудрої Сови

771. У 5 класі навчаються 35 учнів. Чи зможе кожен учень цього класу обмінятися листівками з п’ятьма своїми однокласниками?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Дроби і ділення натуральних чисел - Математика
« 
 »