ДРУГИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА В КЛАСИЧНІЙ І РЕЛЯТИВІСТСЬКІЙ МЕХАНІЦІ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

МЕХАНІКА

2. ОСНОВИ ДИНАМІКИ

2.1. ОСНОВНІ ЗАКОНИ ДИНАМІКИ. СИЛА. РІВНОДIЙНА СИЛА

2.1.5. ДРУГИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА В КЛАСИЧНІЙ І РЕЛЯТИВІСТСЬКІЙ МЕХАНІЦІ

Сила, яка діє на тіло, дорівнює добутку маси тіла на прискорення, яке надається даною силою:

ДРУГИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА В КЛАСИЧНІЙ І РЕЛЯТИВІСТСЬКІЙ МЕХАНІЦІ

Ця сила тільки надає тілу прискорення і не залежить від дії інших сил на це тіло.

Основне рівняння динаміки. Якщо на тіло діє кілька сил, то геометрична сума всіх зовнішніх сил дорівнює добутку маси тіла на прискорення,

з яким рухається тіло під впливом усіх сил:

ДРУГИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА В КЛАСИЧНІЙ І РЕЛЯТИВІСТСЬКІЙ МЕХАНІЦІ

Одиницею сили є 1 Н (ньютон).

1 Н – це постійна сила, яка надає тілу масою 1 кг прискорення 1 м/с2:

ДРУГИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА В КЛАСИЧНІЙ І РЕЛЯТИВІСТСЬКІЙ МЕХАНІЦІ

Межі застосування другого закону Ньютона

Цей закон застосовується:

1) під час розглядання руху тіл зі швидкостями, набагато меншими від швидкості світла (υ”с);

2) в інерціальній системі відліку.

Другий закон Ньютона в імпульсній формі застосовується як у класичній механіці (механіці Ньютона), так і в релятивістській (механіці Ейнштейна).

Другий закон Ньютона в імпульсній формі. Імпульс сили, що діє на тіло, дорівнює зміні імпульсу тіла:

ДРУГИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА В КЛАСИЧНІЙ І РЕЛЯТИВІСТСЬКІЙ МЕХАНІЦІ

Імпульс тіла – це векторна величина, яка дорівнює добутку маси тіла на його швидкість:

ДРУГИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА В КЛАСИЧНІЙ І РЕЛЯТИВІСТСЬКІЙ МЕХАНІЦІ

Одиницею імпульсу є 1 кгДРУГИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА В КЛАСИЧНІЙ І РЕЛЯТИВІСТСЬКІЙ МЕХАНІЦІ .

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ДРУГИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА В КЛАСИЧНІЙ І РЕЛЯТИВІСТСЬКІЙ МЕХАНІЦІ - Довідник с фізики