ДВІ СТОРОНИ ЄДИНОГО ПРОЦЕСУ ОБМІНУ РЕЧОВИН – ОБМІН РЕЧОВИН ТА ЕНЕРГІЇ – ЛЮДИНА

Біологія – універсальний довідник

ЛЮДИНА

ОБМІН РЕЧОВИН ТА ЕНЕРГІЇ

ДВІ СТОРОНИ ЄДИНОГО ПРОЦЕСУ ОБМІНУ РЕЧОВИН

Здатність утворювати органічні речовини з неорганічних мають лише зелені рослини і деякі види бактерій. Тварини і людина використовують готові органічні речовини, синтезовані зеленими рослинами. У процесі послідовних хімічних перетворень органічні сполуки в організмі тварин і людини розпадаються на ряд кінцевих продуктів – воду, вуглекислий газ та аміак. Виділені з організму, ці неорганічні речовини знову

надходять до зовнішнього середовища і згодом будуть засвоєні рослинами. Отже, між організмом та навколишнім середовищем безперервно відбувається обмін речовин.

Обмін речовин – основна функція організму, що забезпечує процеси його життєдіяльності і постійної взаємодії з навколишнім середовищем. Обмін речовин являє собою сукупність двох взаємопов’язаних і невіддільних один від одного видів обміну – пластичного та енергетичного.

Пластичний обмін – це процес засвоєння організмом речовин, які надходять із зовнішнього середовища, і нагромадження енергії, що міститься в них, для утворення власних речовин,

необхідних для росту і відновлення тканин.

Енергетичний обмін – це процес розщеплення в організмі органічних речовин, використання отриманої при цьому енергії і виділення з організму продуктів розпаду.

Інтенсивність обміну речовин в організмі залежить від фізичного та психічного стану людини. Зміни рівня обміну речовин регулюються нервовим і гуморальним механізмами, тісно пов’язаними між собою. Нервові центри регуляції обміну речовин розташовані у проміжному мозку. Рівень обміну речовин залежить також від діяльності залоз внутрішньої секреції.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ДВІ СТОРОНИ ЄДИНОГО ПРОЦЕСУ ОБМІНУ РЕЧОВИН – ОБМІН РЕЧОВИН ТА ЕНЕРГІЇ – ЛЮДИНА - Довідник з біології