Двоскладне речення. Головні члени речення – Просте речення

Словосполучення

Просте речення

Двоскладне речення. Головні члени речення

Головні члени речення – це підмет і присудок, які ще називаються граматичною основою речення.


Двоскладне речення. Головні члени речення – Просте речення - Довідник з української мови