Джерела вдосконалення державного управління

Державне управління

Джерела вдосконалення державного управління. Будь-який чинник, що призводить до вдосконалення державного управління. До джерел і ресурсів, здатних удосконалити державне управління, належать такі: територіальний чинник, пов’язаний з раціональним розподілом державної влади і державного управління на території держави; соціальний чинник, що передбачає орієнтацію державного управління на інтереси всіх класів, соціальних

Прошарків, професійних груп, національних і конфесійних структур суспільства, а також можливе

широке залучення громадян в управлінські процеси (демократизм державного управління); технологічний чинник, що полягає у використанні нових технологій управління, створенні локальних автоматизованих систем управління і формуванні єдиної інформаційної системи державного управління; правовий чинник, що дозволяє упорядковувати за допомогою правового регулювання і виконання відповідних норм поведінку й діяльність учасників управлінських процесів, а також системну взаємодію управлінських елементів; організаційний чинник, викликаний високою динамікою організаційних відносин і необхідністю постійної зміни
організаційних структур під впливом економічних, соціальних і духовних інновацій та зміни цілей державного управління; кадровий чинник, зумовлений актуальністю залучення до державного апарату висококваліфікованих фахівців і необхідністю розвитку їх навичок при здійсненні управлінської діяльності; чинник зміцнення взаємозв’язків із суспільством і подолання відчуження державного апарату (влади) від громадян.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Джерела вдосконалення державного управління - Державне управління