Дзвінкі та глухі приголосні. Вимова й написання слова космонавт

Урок 101

Тема. Дзвінкі та глухі приголосні. Вимова й написання слова космонавт

Мета: дати уявлення про диференціацію приголосних за способом творення, за дзвінкістю – глухістю; вчити розпізнавати дзвінкі та глухі приголосні; розвивати орфоепічну грамотність; виховувати патріотичні почуття.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 188)

– Зачитайте слова із двома звуками. (Я) Із трьома. (Сон, що, він, дзьоб, ліс, гедзь) Із чотирма. (Дощ,

джміль, яма, щит) Із п’ятьма. (Щука, юнак, їжак)

– У яких словах звуків більше, ніж букв? (Я, що, дощ, яма, щит, щука, юнак, їжак). Чому?

– У яких словах звуків менше, ніж букв? (Дзьоб, гедзь, джміль) Чому?

– Чим відрізняються приголосні звуки від голосних?

– Вимовте кілька приголосних звуків і назвіть букви, що позначають їх на письмі.

– Які звуки позначає буква щ?

– Вимовте звуки, що позначаються буквосполученням дж, дз.

2. Хвилинка чистопису. Словникова робота

Осм вт космонавт

– Напишіть і проаналізуйте свою роботу.

– Хто такий космонавт? (Людина, яка здійснила політ у

космос)

– Назвіть ім’я першого у світі космонавта. (Юрій Олексійович Гагарін)

– А Леонід Каденюк – перший український космонавт. Так що й Україні є ким пишатися. Запишіть речення.

Леонід Каденюк – український космонавт.

Складіть звукову модель слова космонавт. Поділіть його для переносу. Назвіть голосні звуки. Назвіть приголосні звуки. Як їх можна охарактеризувати? (Вони всі тверді.)

III. Повідомлення теми й мети уроку

– Сьогодні ми дізнаємося, за якою ще ознакою поділяються приголосні в українській мові. (За дзвінкістю – глухістю) Ми будемо вчитися їх розпізнавати, а також складатимемо описи предметів.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Дослідницька робота (вправа 189-190)

– Прикладіть долоньку до гортані і чітко вимовте звуки парами. Під час вимови яких звуків ви чуєте голос і шум?

– А які звуки утворюються тільки за участю шуму, без голосу?

– Прочитайте правило на с. 79.

– Розгляньте таблицю парних дзвінких і глухих приголосних звуків.

– Прочитайте таблицю решти приголосних, що не утворюють пар.

– Переконайтеся, що всі приголосні звуки української мови належать чи то до глухих, чи то до дзвінких звуків.

2. Коментована робота (вправа 191)

– Прочитайте слова. Замініть за зразком дзвінкий приголосний звук, позначений виділеною буквою, парним глухим. Поясніть, як змінилося значення слова.

Злива (сильний дощ) – слива (фрукт)

Гуля (на лобі) – куля (земна)

Жити (у світі) – шити (голкою)

Гори (вогнем) – хори (співають)

Бити (палицею) – пити (воду)

Дітоньки (діти) – тітоньки (тітка)

3. Робота з текстом (вправа 192)

– Прочитайте текст і знайдіть у ньому зачин, основну частину і кінцівку.

– Чи доводилося вам чути про першу людину, котра хотіла долетіти до Сонця? Може, ви чули легенду про Ікара?

(Розповісти дітям легенду про Ікара.)

– А хто став першим у світі льотчиком-космонавтом?

– А першим українським космонавтом?

– Випишіть із тексту речення про першого космонавта.

– Вимовте окремо дзвінкі і глухі приголосні звуки у словах кораблі, облетів, Землю. У якому з цих слів усі приголосні звуки лише дзвінкі? (Землю)

4. Фізкультхвилинка

V. Закріплення та систематизація знань

1. Зорово-слуховий диктант

Стрімко вибігли на гору

Дві подружки білокорі.

Дощик їм полоще кіски.

Звуть подружок цих. (берізки).

2. Відгадування загадок (вправа 193)

– Відгадайте загадку і напишіть відгадку.

– Вимовте у слові-відгадці дзвінкий і глухі приголосні звуки.

– Які ще слова можна утворити з літер цього слова? (Карета, катер, карта, рак, катар, трек, так…)

VI. Підсумок уроку

– За якими ознаками поділяються приголосні звуки?

– Чи може один і той же звук бути то дзвінким, то глухим?

– Назвіть пари приголосних за дзвінкістю – глухістю.

– Які звуки називаються дзвінкими? А глухими?

VII. Домашнє завдання з інструктажем

Вправа 194, таблиці приголосних с. 79, 80, правило с. 79.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Дзвінкі та глухі приголосні. Вимова й написання слова космонавт - Плани-конспекти уроків по українській мові