Ефективність економічна нових засобів виробництва

Ефективність економічна нових засобів виробництва – співвідношення між витратами на виробництво і впровадження нових засобів виробництва та отриманими від цього економічними результатами. Ці результати виражаються у збільшенні обсягів виробництва, підвищенні якості товарів і послуг, зниженні собівартості тощо. Основними елементами зростання такої ефективності є впровадження нової техніки (створення нових машин, механізмів, приладів, устаткування та їх реконструкція), спорудження нових будівель, застосування нових видів сировини,

матеріалів, технологічних ліній та ін. Затрати на виробництво та впровадження нових засобів виробництва знаходять свій вираз в обсязі капіталовкладень, які поділяються на прямі та побічні (наприклад, підготовка кадрів). Найважливішу роль у зростанні Е. е. н. з. в відіграє впровадження принципово нової техніки – мікроелектроніки, ЕОМ, гнучких автоматизованих систем, роботів тощо. Е. е. н. з. в. може бути у масштабі окремого підприємства (об’єднання), галузі, сфери економіки та всього народного господарства. Е. е. н. з. в. розраховується по всьому циклу робіт, проектування, наукова розробка нової техніки, споруди, виробництво нового зразка та його випробування, складання кошторису тощо Вираховується також величина витрат на впровадження нових засобів праці у порівнянні з існуючими, приріст випуску продукції, зниження собівартості, зростання прибутку та інше.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ефективність економічна нових засобів виробництва - Економічний словник