Екологічна безпека

Екологічна безпека – стан навколишнього природного середовища, за якого забезпечується запобігання погіршення екологічної обстановки і виникнення небезпеки для здоров’я людей. Е. б. є гарантією права громадян України на безпечне для їхнього життя і здоров’я навколишнє природне середовище. Вона забезпечується шляхом здійснення широкого комплексу взаємопов’язаних політичних, економічних, технічних, організаційних, правових та інших заходів екологічного характеру. Систему правових заходів і вимог щодо цього закріплено в Законі

України “Про охорону навколишнього природного середовища”. Тут, зокрема, йдеться про: екологічні вимоги до розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію та експлуатацію підприємств, споруд та інших об’єктів (ст. 51); охорону навколишнього природного середовища при застосуванні засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних хімічних речовин та інших препаратів (ст. 52); охорону навколишнього природного середовища від неконтрольованого і шкідливого біологічного впливу (ст. 53); охорону навколишнього природного середовища від акустичного, електромагнітного, іонізуючого та іншого
шкідливого впливу фізичних факторів і радіоактивного забруднення (ст. 54); охорону навколишнього природного середовища від забруднення виробничими, побутовими та іншими відходами (ст. 55); екологічну безпеку транспортних засобів (ст. 56); до тримання вимог екологічної безпеки при проведенні наукових досліджень, впровадженні відкриттів, вина ходів, застосуванні нової техніки, імпортного устаткування, технологій і систем (ст. 57); вимоги екологічної безпеки щодо військових, оборонних об’єкті” і військової діяльності (ст. 58); екологічні вимоги при розміщенні і розвитку населених пунктів (ст. 59).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Екологічна безпека - Довідник з правознавства