Екологічне право

Екологічне право – система правових норм, якими регулюються суспільні відносини з охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів (екологічні відносини). У значенні Е. п. вживаються також інші термінологічні конструкції – “право навколишнього середовища”, “природоохоронне право”, “енвайронментальне, право” і т. д. Це свідчить про процес становлення цієї комплексної галузі права. До складу її входять такі підгалузі, як земельне, водне, лісове, гірниче право та деякі інщі галузі

права, якими регулюються відносини з охорони й раціонального використання певних видів природних ресурсів. Невід’ємною частиною Е. п. є також сукупність норм загального для даної галузі характеру, якими зазначені підгалузі права “цементуються” в єдину систему. Предметом Е. п. є нормативно врегульовані відносини з охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів. Метод Е. п.- комплексний і є комбінацією методів підгалузей права, які становлять систему Е. п. Джерелами Е. п. України є закони, укази Президента, постанови Кабінету Міністрів України та інші нормативні
акти. Це, зокрема, Закони України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про природно-заповідний фонд України”, “Про охорону атмосферного повітря”, “Про охорону і використання тваринного світу”, Земельний, Водний і Лісовий кодекси, Кодекс законів про надра тощо. Крім галузі права, Е. п. може розглядатися як галузь юридичної науки і навчальна дисципліна.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Екологічне право - Довідник з правознавства