Екологічні умови існування організмів

Біологія. Експерес-підготовка до ЗНО та ДПА

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

РОЗДІЛ IV. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

Тема 1. Екологічні умови існування організмів

Екологія – галузь знань, що вивчає взаємозв’язок організмів та їх груп з навколишнім середовищем. Термін “екологія” запропонував німецький природодослідник Е. Геккель у 1866 р. для визначення “загальної науки про зв’язок організмів із оточуючим середовищем”. Як самостійна наука екологія відокремилась з початку XX ст.

Методи дослідження в екології

Спостереження –

короткочасне і тривале

Екологічна індикація – визначення стану та властивостей екосистем за видовим складом і співвідношенням між собою певних (еталонних) груп видів

Екологічний моніторинг – аналіз стану екосистем (локальний, регіональний, глобальний)

Математичне моделювання – прогнозування можливих варіантів перебігу подій, їх комбінування, попередження небажаних наслідків

Екологічні фактори

Екологічні фактори – це умови навколишнього середовища, що мають вплив на функціонування живих організмів.

Екологічні фактори

Абіотичні

Компоненти

та властивості неживої природи: температура, освітленість, вологість, тиск тощо

Біотичні

Різні форми взаємодії між особинами в популяціях та між популяціями в угрупованнях

Антропогенні

(антропічні)

Свідоме та несвідоме втручання людини в природні процеси

Закономірності впливу екологічних факторів на живі організми

Правило екологічної індивідуальності

Не існує двох близьких видів, подібних за своїми адаптаціями

Правило відносної незалежності адаптацій

Добра пристосованість організму до дії певного чинника не означає такої самої доброї пристосованості до інших

Закон оптимуму

Кожний фактор позитивно впливає на організм лише в певних межах

Вплив факторів

Оптимальний (оптимум)

Інтенсивність фактора найбільш сприятлива для життєдіяльності того чи іншого організму

Обмежувальний

Значення фактора виходить за межі витривалості (мінімуму та максимуму). Визначає територію розселення виду

Межа витривалості (мінімум та максимум)

Межі, за якими існування організму неможливе

Екологічні умови існування організмів

Температура

Температура – важливий екологічний фактор. Температурні межі існування організмів – від -50 до +95 °С, оптимальна температура від +15 до +30 °С.

Тварини

Пойкілотермні (холоднокровні)

Гомойотермні (теплокровні)

Температура тіла непостійна, залежить від температури оточуючого середовища

Температура тіла постійна, не залежить від температури оточуючого середовища

3 настанням холодів впадають у сплячку або набувають стану анабіозу

Можуть переносити несприятливі умови в активному стані

Екологічні умови існування організмів

Анабіоз – стан організму, при якому життєві процеси тимчасово припиняються або так уповільнюються, що зникають усі видимі прояви життя.

Світло

Світло – основне джерело енергії на Землі. У формі сонячної радіації воно забезпечує всі життєві процеси на Землі. Довготривала дія світла (фотоперіод) – це потужний стимул активності організмів. Фотоперіодизм – реакція організму на зміну дня і ночі, що виявляється в коливаннях інтенсивності фізіологічних процесів.

Екологічні умови існування організмів

Екологічні умови існування організмів

У тварин, які живуть в умовах відсутності світла, органи зору редуковані або можуть взагалі втрачатися.

Волога

Рослини

Гідрофіти

Гігрофіти

Мезофіти

Ксерофіти

Живуть у водному середовищі

Рослини надлишково вологих місць

Рослини достатньо вологих місць

Рослини сухих місць

Вода відіграє виключну роль у підтриманні життя на Землі.

Тварини

Водні

Вологолюбні

Сухолюбні

Посухостійкі

Живуть тільки у водному середовищі

Вода потрібна для певних процесів життєдіяльності – розмноження, дихання тощо

Живуть на суходолі, здатні переносити нетривалу нестачу води

Живуть у місцях з недостатньою вологістю, використовують метаболічну воду

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Екологічні умови існування організмів - Довідник з біології