ЕКОЛОГІЯ ГЕОХІМІЧНА

Екологія – охорона природи

ЕКОЛОГІЯ ГЕОХІМІЧНА – розділ екології, що вивчає взаємодію організмів угруповань з геохім. середовищем у біосфері, а також організмів між собою в умовах популяцій, біоценозів, біогеохім. провінцій і зон як структ. одиниць єдиної цілісної екосистеми – біосфери. Завданнями Е. г. є: виявлення впливу геохім. чинників середовища на живі організми, їх хім. і морф, мінливість, пристосовуваність до геохім. середовища; виявлення геохім. причин ендемічних захворювань рослин, тварин і людини; визначення потреб організмів у хім. елементах, їхніх граничних конц., форм сполук, шляхів вибіркового поглинання організмами; дослідження обміну речовин та енергії, мінливості, видоутворення, пристосовуваності й еволюції організмів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЕКОЛОГІЯ ГЕОХІМІЧНА - Довідник з екології