ЕКОНОМІЧНА Й СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ

ВСТУП

УРОК 1. ЕКОНОМІЧНА Й СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ

Очікувані результати: учень називає об’єкти й предмети економічної та соціальної географії України, світових та вітчизняних економ-географів; установлює зв’язок економічної та соціальної географії з іншими науками; пояснює актуальність і необхідність вивчення курсу.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник географії, атлас, контурні карти або зошит для практичних робіт з географії з комплектом контурних карт, географічні

довідники, географічний енциклопедичний словник.

Опорні поняття: фізична географія, соціально-економічна географія, географія населення, атлас, тематичні (економічні) карти.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності

У 9 класі відбудеться ваше перше знайомство з економічною та соціальною географією. Вона розповість про те, де розташовані населені пункти, промислові підприємства й сільськогосподарські угіддя, пояснить, чому в одному районі люди вирощують льон, а в іншому – виноград, в одному місці складають автомобілі, а в іншому – варять сталь.

II. Актуалізація опорних знань

Які природні об’єкти ви вивчали у “Фізичній географії України”?

– Що ви знаєте про рельєф України?

– Як ви вважаєте, чи сприятливий він для розвитку господарства?

– Чому? Назвіть характерні ознаки клімату, внутрішніх вод і грунтів України.

III. Вивчення нового матеріалу

1. Предмет економічної та соціальної географії України

Предметом економічної та соціальної географії є особливості й закономірності просторової (територіальної) організації суспільства як частини географічної оболонки Землі.

– Що вивчає економічна географія? соціальна географія?

– Які географічні науки або окремі теми викликають у вас найбільший інтерес?

2. Зв’язок економічної та соціальної географії з іншими науками

Соціально-економічна географія тісно взаємодіє з економічними науками, політологією, геополітикою, етнографією, а також з низкою природничих наук, наприклад із хімією.

Складання схеми зв’язків соціально-економічної географії з іншими науками.

3. Соціально-економічні дослідження

До методів економіко-географічних досліджень належать описові, статистичні, порівняльно-географічні, картографічний, комп’ютерної графіки.

Останнім часом у географічних дослідженнях широко використовуються геоінформаційні системи.

– З якою метою проводяться географічні дослідження?

– Навіщо географічні знання необхідні працівникам транспорту, сільського й комунального господарства?

4. Вітчизняні вчені економ-географи

Серед відомих економ-географів, які зробили внесок у вивчення населення й господарства України,- С. Л. Рудницький, К. Г. Воблий, О. Т. Діброва, В. М. Кубійович, М. М. Паламарчук.

5. Джерела географічних знань

Карти, атласи, географічні енциклопедичні словники, географічні довідники, електронні підручники й карти.

Пошукове читання підручника

– Знайдіть у підручнику поняття, знайомі вам з курсу фізичної географії України. З’ясуйте, у зв’язку з чим їх наведено. Зробіть висновок.

IV. Закріплення матеріалу

Робота в групах

Одна команда – фізгеографи, друга – фахівці з економічної та соціальної географії. Завдання кожної команди – піднімати руку, коли вчитель називає поняття й географічні об’єкти, що належать до “їхньої” науки.

Орієнтовний перелік понять: клімат, водні ресурси, народжуваність, місто, населення, річка, гори, машинобудування, озера, болота, галузь господарства, міграція, фізико-географічне положення, рельєф.

V. Домашнє завдання

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЕКОНОМІЧНА Й СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ - Плани-конспекти уроків по географії