Економічна оцінка землі

Економічна оцінка землі – механізм визначення загальної цінності земельного фонду за різними категоріями земель і земельними угіддями з метою встановлення відмінності в якості земель з погляду економічної родючості за досягнутого рівня інтенсивності землеробства. Здійснюється з урахуванням місцевих природних та економічних умов виробництва, місцерозташування ділянок щодо місць збуту продукції. Основою для Е. о. з. служить бонітування грунтів у формі їх класифікації. Розрізняють Е. о. з. загальну і часткову. Загальна Е. о. з. передбачає

визначення об’єктивних показників родючості та ефективності використання землі за досягнутого рівня інтенсивності землеробства з урахуванням витрат і результатів по всій сукупності вирощуваних сільськогосподарських культур (здійснюється за вартістю валової продукції, окупністю витрат, диференціальним доходом). Часткова Е. о. з. передбачає визначення ефективності вирощування певних сільськогосподарських культур на різних грунтах (здійснюється за урожайністю певних культур, окупністю витрат на їх вирощування та диференціальним доходом). Точнішим співвимірником урожайності різних культур є вартість валової
продукції, що визначається для всіх культур з урахуванням площі посіву, урожайності та ціни, у співвідношенні з витратами виробництва. Одним із узагальнювальних показників оцінки земель є диференціальний (рентний) дохід. На основі показників складають шкали Е. о. з., які у відповідних балах відображають рівень родючості, продуктивності й дохідності земельних угідь. За 100 балів приймають найвищі значення оцінного показника. Е. о. з. є складовою земельних кадастрів у розвинених країнах світу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Економічна оцінка землі - Економічний словник