Економічні ідеї Київської Русі

Історія економічних вчень

ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. МЕРКАНТИЛІЗМ

Економічні ідеї Київської Русі

Економічна думка в Україні у період раннього середньовіччя найбільш широко відображена в літературній пам’ятці періоду Київської Русі – “Руській правді” (XI ст.): законом охоронялась приватна власність, визначалась міра покарання за зазіхання на неї. При спробі боржника втекти від кредитора останній міг перетворити його на свого одвічного раба. Князі та бояри мали виключне й спадкоємне право

на землю, позбавити якого їх не міг навіть великий князь.

На відміну від західноєвропейських держав раннього середньовіччя, де лихварство вважалося гріховним, у Київській Русі воно законодавчо регулювалось. “Руська правда” по суті не обмежувала розмір відсотка. Позиковий відсоток у Київській Русі був дуже високим.

“Повість временних літ” (кінець XI – початок XII ст.) стверджує, що джерелом всякого багатства є праця. Визнається природним поділ праці на розумову і фізичну. У документах пізнього середньовіччя зафіксовано значне поширення в Україні вотчинної форми власності на землю, давалося тлумачення її як такої, що надавалася у спадкове володіння з дозволом обміну, дарування, продажу. Таким чином, земля стає товаром.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Економічні ідеї Київської Русі - Економічні учення