Економічний поділ світу

Економічний поділ світу – поділ сфер вивезення капіталу, ринків збуту, джерел сировини, енергетичних ресурсів тощо ТНК та державно-транснаціональним і наддержавним капіталом залежно від масштабів цих форм капіталу і змін у співвідношенні сил між ними в межах світового господарства. Е. п. с. відбувається у двох основних формах: 1) прямій, здійснюваній на вищій стадії капіталізму міжнародними монополіями, а відтак ТНК (як більш розвиненою формою таких монополій); 2) опосередкованій – вивезення капіталу. Серед сучасних ТНК виділяють: а) однонаціональні

(яких переважна більшість) за складом контрольного пакета акцій та характером контролю за всією корпорацією; б) наднаціональні (контрольний пакет акцій поділено між власниками з двох і більше країн, і вони здійснюють спільний контроль за корпорацією); в) міжнаціональні (великі пакети акцій придбані власниками з декількох країн, але контрольний пакет перебуває в руках власників транснаціонального капіталу країни базування). Е. п. с. у сфері обігу здійснюють міжнародні картелі та синдикати, у сфері безпосереднього виробництва – міжнародні концерни і трести (див. Транснаціональні корпорації). ТНК зростаються
з ТНБ, формуючи транснаціональний фінансовий капітал, який є важливим суб’єктом Е. п. с. З переростанням монополістичного капіталізму в державно-монополістичний Е. п. с. здійснюється за активної участі держави і наднаціональних органів, міжнародних фінансово-кредитних організацій. З часу трансформації командно-адміністративної системи в Україні в капіталістичну економіку її народне господарство стає сферою Е. п. с., що проявляється передусім у завоюванні ринків збуту (тобто у сфері обігу). У процесі Е. п. с. відбувається взаємопроникнення вивезення капіталу, взаємний поділ сфер його вивезення (інтернаціоналізація капіталу), в основі якого – закон нерівномірності економічного розвитку. Найактивніше Е. п. с. на рівні ТНК, держави і міжнародних фінансово-кредитних організацій, зокрема МВФ, здійснюється США. Боротьба за Е. п. с. у наступні десятиліття загострюватиметься через поступове зменшення запасів не відновлюваних ресурсів, з одного боку, та зростання обсягів їх споживання, з іншого. Так, до 2050 потреба в енергоносіях у світі зросте вдвічі, а потреба в нафті зросте вдвічі до 2015.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Економічний поділ світу - Економічний словник