Конкурентоспроможність товару

Конкурентоспроможність товару – споживчі властивості товару (послуги), які відрізняють його від товару – конкурента за ступенем їх відповідності конкретним потребам, […]

Внутрішній ринок

Внутрішній ринок – система національних економічних відносин, які виникають між виробниками і споживачами матеріальних благ і послуг та інших об’єктів […]

Рошер (Roscher) Вільгельм ГеоргФрідріх

Рошер (Roscher) Вільгельм ГеоргФрідріх (1817- 1894) – німецький економіст, засновник історичної школи. Основні праці: “Короткі основи курсу політичної економії з […]

Дискримінація

Дискримінація (лат. Discriminatio – розрізнення, розділення) – обмеження або позбавлення прав економічних суб’єктів (підприємств, держави, громадян) без законних на те […]

Теорія економіки пропозиції

Теорія економіки пропозиції – теорія, згідно з якою виникнення економічних криз зумовлене не змінами попиту, а змінами пропозиції внаслідок підвищення […]

Економіка нематеріального виробництва

Економіка нематеріального виробництва – сукупність економічних відносин, які формуються між суб’єктами господарської діяльності та всередині них, а також населенням в […]

Закон попиту

Закон попиту – загальний економічний закон, згідно з яким за незмінності всіх інших параметрів зниження ціни зумовлює відповідне зростання попиту […]

Професійні суб’єкти фондового ринку

Професійні суб’єкти фондового ринку – суб’єкти, які постійно спеціалізуються на операціях з цінними паперами, виконують вузький спектр функцій на ринку. […]

Ціна об’єкта капітального будівництва

Ціна об’єкта капітального будівництва – ціна, що формується на основі витрат у процесі будівництва складного об’єкта, на комплексне устаткування, будівельно-монтажні […]

Парадокс Фельдштейна-Хоріоки

Парадокс Фельдштейна-Хоріоки – емпірично встановлена американськими економістами М. Фельдштейном і Ч. Хоріокою залежність, згідно з якою інвестиції в національну економіку […]

Біржа фондова

Біржа фондова (биржа фондовая) – спеціалізована фінансова організація, яка зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу. […]

Ембарго

Ембарго (ісп. embargo – заборона, арешт) – засіб економічного та політичного впливу однієї або декількох країн на інші країни, який […]

Інтенсифікація праці

Інтенсифікація праці – підвищення ступеня напруженості живої праці протягом певного часу. Виявом І. п. є збільшення витрат фізичної, розумової, нервової […]

Біржові учасники

Біржові учасники – особи, які беруть участь у біржових операціях як члени біржі. Основний принцип функціонування фондової чи товарної біржі […]

Виробничий потенціал економіки

Виробничий потенціал економіки – реальний обсяг продукції, яка може бути вироблена при повному використанні ресурсів. При трактуванні В. п. е. […]

Управлінське рішення

Управлінське рішення – результат творчої співпраці менеджерів і власників підприємств, фірм і компаній, втілений в усному чи письмовому розпорядженні або […]

Політика наукова

Політика наукова – економіко – організаційна та адміністративно-правова діяльність держави і наддержавних органів, спрямована на репродукування та комплексне використання знань […]

Методологія вимірювання бідності

Методологія вимірювання бідності – комплекс засобів та оцінки різних рівнів та видів бідності. Вимірювання бідності передбачає такі послідовні етапи: 1) […]

Петля якості

Петля якості – модель взаємозалежних видів діяльності всіх працівників організації (підприємства, фірми, компанії) та виконуваних ними функцій, які впливають на […]

Власність

Власність – соціологічна категорія, яка містить низку підсистем суспільних відносин (економічних, соціальних, правових, психологічних, національних тощо), що прямо й опосередковано […]

Центральні банки

Центральні банки – найважливіші елементи грошово-кредитної системи, що мають право монопольного випуску банкнот, зберігання офіційних золотовалютних резервів і здійснюють регулювання […]

Синтез

Синтез – метод наукового дослідження, який передбачає узагальнення отриманих за допомогою методу аналізу окремих визначень, внаслідок чого формується системне розуміння […]

Валютне регулювання

Валютне регулювання – комплекс засобів держави та міжнародних фінансово-кредитних організацій, що використовуються для проведення міжнародних розрахунків і порядку виконання угод […]

Ціна виробництва монопольна

Ціна виробництва монопольна – перетворена форма ціни виробництва, що формується на нижчому (монополістичному) ступені вищої стадії розвитку капіталізму і дорівнює […]

Ціни світові

Ціни світові – ціни (тарифи), за якими здійснюються операції на світовому ринку. Ц. с. є основою зовнішньоторговельних цін. Своєю чергою, […]

Купці

Купці – особлива соціальна група людей, яка займалася торгівлею за простого товарного виробництва. К. з’явилися під час розпаду первіснообщинного ладу […]

Контракт форвардний

Контракт форвардний – документ встановленої форми, який засвідчує зобов’язання особи придбати (продати) цінні папери, товари або валюту в певний час […]

Регулювання емісії цінних паперів

Регулювання емісії цінних паперів – комплекс заходів центральних і місцевих органів влади щодо продажу цінних паперів та їх обігу на […]