Кредитування механізм

Кредитування механізм – система, яка визначає послідовність і порядок надання різноманітних видів кредитів та їх зміну щодо нових умов. Так, […]

Золотий пул

Золотий пул – міжнародне об’єднання центральних банків США та провідних країн Західної Європи з метою підтримання ціни золота на Лондонському […]

Банківські ресурси

Банківські ресурси – сукупність фінансових ресурсів, що сконцентровані в банках і використовуються для активних операцій. Трьома основними складовими Б. р. […]

Політика науково-технічна

Політика науково-технічна – конкретизована в програмі і всебічно обгрунтована мета такої політики та комплекс заходів з боку держави і наддержавних […]

Принципи управління

Принципи управління – цілеспрямоване використання у практиці управління об’єктивних законів світу, які втілюються в основних правилах, нормах такого управління. Такими […]

Трансформація

Трансформація (лат. transformatio – змінювати) – перетворення однієї економічної системи на іншу, що супроводжується відмиранням одних елементів, ознак, властивостей і […]

Кредит контокорентний

Кредит контокорентний – кредит, який банки надають постійним клієнтам (як правило, найбільшим підприємствам), що мають у банку єдиний рахунок, на […]

Професія

Професія – (від лат. professio – постійна спеціальність, рід занять) – рід трудової діяльності людини, яка оволоділа комплексом спеціальних теоретичних […]

Нормування праці

Нормування праці – встановлення величини затрат праці на виготовлення одиниці виробу або виконання заданого обсягу роботи у певних організаційно-технічних умовах. […]