Економіка сільського господарства

Економіка сільського господарства – наука, яка вивчає економічні відносини і передусім відносини економічної власності у взаємодії з розвитком продуктивних сил, особливості дії та вияву економічних законів у сільському господарстві, шляхи раціонального використання різноманітних ресурсів. Теоретична і методологічна основа Е. с. г. – економічна теорія. Проблеми розвитку Е. с. г. вивчаються в тісному зв’язку з агробіологічними науками. Оскільки сільськогосподарське виробництво складається з рослинництва і тваринництва, то відповідно існує економіка рослинництва і економіка тваринництва та їх складові: економіка зернового господарства, овочівництва, свинарства, скотарства, птахівництва та ін. В аграрному секторі економіки на початку 90-х створювалося понад 1/3 ВНП, в т. ч. 50 млн. т зерна. Проте з огляду на розвинені країни світу вони виявилися недостатньо ефективними. Тому почалася перебудова всього аграрного сектора (див. Аграрна реформа). Але реформування здійснювалося поспіхом впровадженням хибної аграрної політики, а тому необгрунтованим руйнуванням продуктивних сил рентабельних колективних господарств та ін. Внаслідок цього Е. с. г. базується на експлуатації найманих працівників і власників паїв шляхом низької орендної плати або її невиплати тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Економіка сільського господарства - Економічний словник