Економіка соціально-культурної сфери

Економіка соціально-культурної сфери (СКС) – наукова дисципліна, яка вивчає економічні відносини СКС, що складаються з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання здебільшого нематеріальних благ, особливості дії та вияву економічних законів і закономірностей, розробляє теоретичні основи й конкретні шляхи їх ефективного функціонування. СКС – сукупність галузей і видів діяльності, спрямованих на всебічне задоволення потреб та реалізацію інтересів індивіда, трудового колективу і суспільства. До неї належать: охорона здоров’я,

фізична культура і спорт, рекреаційне господарство, соціальне забезпечення, освіта, культура і мистецтво, релігія, кожна з яких має власні функціональні особливості. їх поєднання в єдиний комплекс зумовлене спільністю призначення: відтворення головного елемента національного багатства – людини. Е. СКС виокремилась у самостійну галузеву економічну науку на початку 70-х XX ст. Методологічною базою цієї дисципліни є економічна теорія. Праця зайнятих у галузях цієї сфери має своєрідний предмет впливу – людину, отже, має олюднювальний характер. Провідна роль належить живій праці, яка характеризується високим інтелектуальним
змістом, творчим характером, індивідуальною спрямованістю, особистісним впливом тощо. Носіями змісту благ, що створюються в закладах СКС, є нематеріальні послуги, які в ринкових умовах набувають вартісної форми і стають предметом купівлі – продажу. Внаслідок розвитку Е. СКС у найрозвиненіших країнах світу в структурі їх національного багатства на частку людського потенціалу припадає від 74 до 76, на основні виробничі фонди – 19-23%, на природні ресурси – 2-5%; в Росії – 10,40 і 50%.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Економіка соціально-культурної сфери - Економічний словник