Ексгумація

Ексгумація (лат. ex humus – із землі) – виймання трупа з місця його поховання для судово-медичного дослідження. Е. проводиться за постановою органів попереднього розслідування (за ухвалою суду) в тих випадках, коли після поховання з’ясувалися обставини, що можуть свідчити про іншу причину смерті, ніж це вважалося раніше, і коли не було проведено судово-медичної експертизи або є потреба провести її додатково чи повторно. Е. зумовлюється також потребою встановити особу померлого, провести огляд одягу або інших предметів, похованих з трупом. Давність поховання не є перешкодою для Е. її проводять з участю судово-медичного експерта, іноді – спеціаліста у відповідній галузі і в присутності понятих. Все виявлене під час Е. фіксується в протоколі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ексгумація - Довідник з правознавства