Експортні кредити

Експортні кредити – кредити, які надаються підприємствами – експортерами, банками і урядом іноземним фірмам або державам для закупівлі товарів в країні – кредиторі на різний термін. Основними видами Е. к. є комерційні (надаються підприємствами), банківські (надаються банками) та державні. Залежно від терміну надання – це переважно короткотермінові кредити з відстроченням платежу на 2 – 6 міс., рідше – до 1 року; середньо-термінові (до 5 років) і довготермінові (понад 5 років) кредити надають для фінансування експорту машин і устаткування. Е. к. надаються під державну гарантію, покликану усунути експортний ризик, не охоплений комерційним страхуванням за наявності політичних ризиків – воєнних дій, революцій, оголошення мораторію тощо. За їх наявності банки надають Е. к. за нижчою відсотковою ставкою. Держава також може покривати за рахунок бюджету різницю між ринковими відсотковими ставками і пільговими на Е. к. Е. к. надаються на різних умовах – передусім залежно від ВВП на душу населення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Експортні кредити - Економічний словник