Екстраполяція

Екстраполяція – метод наукового пізнання, за якого відбувається поширення висновків, показників, тенденцій та закономірностей одних явищ, процесів, а також стадій та етапів цілісної економічної системи на інші майбутні очікувані явища і процеси, на більш розвинені стадії та етапи цієї системи на основі обгрунтованих та чинних законів і їх внутрішніх суперечностей. У математиці й статистиці Е. означає продовження динамічного ряду даних за певними формулами, продовження кривої, що характеризувала попередні зміни економічних показників. Е. застосовується для аналізу та прогнозу розвитку окремих елементів економічної системи, її підсистем, економіки загалом за умови її стабільного розвитку. Найдостовірнішою є Е. щодо розвитку технологічного способу виробництва (продуктивних сил і техніко – економічних відносин), а в його межах – щодо перспектив розвитку техніки і технології. Е. поділяється на ретроспективну (звернену в минуле) і перспективну(звернену в майбутнє).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Екстраполяція - Економічний словник