ЕКЗАМЕНИ

Культурологічний словник

ЕКЗАМЕНИ, іспити (від лат. examen – зважування, випробування) – одна з форм перевірки знань, умінь і навичок учнів. За своєю метою Е. бувають шкільні, які завершують певний етап навчальної роботи, і державні, які дають право на вступ до школи вищого ступеня навчання або на зайняття певної посади (чину) на державній службі. Система державних Е. вперше виникла в Китаї на межі І і ІІ ст. н. е. Тут завдання шкільної освіти полягало у підготовці учнів до складання триступеневих державних Е., які давали право займати певні посади. В Європі Е. були запроваджені в середньовічних університетах для здобуття ступеня бакалавра чи магістра. До ХІХ ст. система Е. існувала вже у всіх європейських країнах. В Україні проводять у всіх типах загальноосвітніх шкіл і вищих навчальних закладів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЕКЗАМЕНИ - Культурологічний словник