ЕЛЕКТРИЗАЦІЯ ТІЛ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

1. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОСТАТИКИ

1.7. ЕЛЕКТРИЗАЦІЯ ТІЛ

Якщо створити надлишок (або нестачу) електричних зарядів того чи іншого знака, то тіло буде наелектризованим.

Розрізняють три види електризації:

1. Електризація від дотику (тертя) різнорідних тіл, наприклад скла і шовку. При контакті різнорідних речовин невелика частина електронів атомів однієї з речовин (тієї, де зв’язок

Електронів з атомом відносно слабкий) переходить в іншу речовину. Тіло з надлишком електронів

заряджається негативно (шовк), з нестачею (скло) – позитивно (рис. 11)

ЕЛЕКТРИЗАЦІЯ ТІЛ

Рис. 11

2. Електризація провідників через дотик до наелектризованого тіла. При дотику провідника до негативна зарядженого тіла частина вільних електронів під впливом електричного поля переходить на провідник. При дотику до позитивно зарядженого тіла частина вільних електронів залишає провідник. При цьому провідник електризується, а наелектризоване тіло частково розряджається (рис. 12).

ЕЛЕКТРИЗАЦІЯ ТІЛ

Рис. 12

3. Електризація через вплив. Провідник вноситься в електричне поле і на короткий

час заземляється (достатньо доторку руки). При цьому залежно від напряму ліній напруженості електричне поле або виштовхує із провідника в Землю, або притягує із Землі в провідник вільні електрони. Провідник виявляється зарядженим різнойменно з тілом, яке утворює електричне поле (рис. 13).

ЕЛЕКТРИЗАЦІЯ ТІЛ

Рис. 13

Електризація тіл при тісному контакті застосовується в електрокопіювальних пристроях (“Ера”, “Ксерокс”),

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЕЛЕКТРИЗАЦІЯ ТІЛ - Довідник с фізики