ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ

9 КЛАС

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ

Мета: сформувати в учнів поняття про електроенергетику країни як складову частину паливно-енергетичного комплексу; познайомити з різними типами електростанцій, з принципами їх дії, географією розміщення, характером впливу на навколишнє середовище; продовжувати формувати вміння працювати з атласом і контурними картами, аналізувати статистичний матеріал; виховувати бажання бути справжніми господарями країни; визначатися з приводу подальшого розвитку певного типу електростанцій, виходячи з потреб

національно-господарського комплексу, та впливу електростанцій на навколишнє середовище; виховувати бережливість у використанні електроенергії та екологічну культуру.

Обладнання: карта “Паливно-енергетичний комплекс України”, “Електроенергетика України”, контурні карти, атласи, графіки виробництва електроенергії з 1980-2003 рр., таблиця “Дніпрогес”, фільми “Електроенергетика України”, “Аварія на ЧАЕС”, плакат “Я + дії”, картки-завдання групам, інструктивно-технологічні картки кожному учневі.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Земля – не рабиня наша, а мати.

Сонце –

не вітчим, а рідний батько,

Ліси – наші брати, річки – сестри.

Дощі, вітри, сніги – добрі гості.

А ми на своїй планеті – мудрі господарі.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Сьогодні у нас на уроці присутні гості.

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Дійсно, як нашій молодій Українській державі потрібні мудрі господарі. Її надра багаті різноманітними природними ресурсами, її населяє талановитий і працьовитий народ. Отже, Україна має всі можливості для того, щоб стати високорозвиненою в економічному і соціальному плані державою. Основна надія побудови такої держави на вас – молодь. Тому вам потрібно вже зі шкільної лави вчитися мислити по-новому, економічно, ефективно, враховуючи вплив людини на природу, бути розумними господарями нашого дому. Але пам’ятайте, що “розум – це здатність використовувати сили навколишнього світу без руйнування цього світу” (брати Стругацькі).

ІІІ. Оголошення теми й мети

Учитель. Сьогодні на уроці ми спробуємо спрямувати наш розум на розв’язання важливих для нашої країни проблем, а саме – розвиток електроенергетики. Що ви хочете дізнатися з цієї теми, чого очікуєте від уроку. Прошу озвучити свої очікування в уявний мікрофон, починаючи з незакінченого речення “Я очікую від сьогоднішнього уроку…” (Відповіді учнів)

Я розраховую, що ви проявите себе на уроці в таких діях:

1. Хотів би розповісти.

2. Підручник навчає.

3. Я дослідник.

4. Карта заговорила.

5. Працюю в групі.

6. Мої досягнення.

7. Оцінка уроку.

У кінці уроку ми зможемо дати відповідь на таке проблемне питання: “Яку стратегію розвитку електроенергетики України ви можете запропонувати?”

У кожного з вас на парті є інструктивно-технологічна картка учня, з якою ви будете працювати протягом уроку.

ІV. Актуалізація опорних знань

1. Питання. Що таке ПЕК?

2. Завдання. На дошці і в інструктивних картах намальоване велике гроно ПЕК, ліва частина якого представляє паливну промисловість, а права – електроенергетику. Обидві частини дуже тісно пов’язані між собою і утворюють міжгалузевий комплекс. Пригадайте, що ви знаєте про паливну промисловість, і заповніть ліву частину грона.

– Які галузі входять до паливної промисловості?

– Покажіть на карті і запишіть у гроно основні басейни видобутку кам’яного й бурого вугілля.

3. Бесіда

– Чи забезпечена Україна вугіллям? На скільки відсотків? (? 95 %)

– На скільки років за сучасного його видобутку вистачить Україні вугілля? (? 460 р.)

– Які основні райони видобутку нафти ви знаєте?

– На скільки відсотків забезпечений НГК України нафтою?(? 7 %)

– На скільки вистачить розвіданої нафти за сучасного видобутку? (? 25 р.)

– Які найбільші родовища нафти ви знаєте?

– Покажіть на карті основні нафтопереробні заводи.

– Звідки імпортує Україна нафту?

– Покажіть і запишіть основні райони видобутку газу?

– На скільки відсотків НГК України забезпечений газом? (? 22 %)

– На скільки років вистачить Україні газу? (? 35 р.)

– Звідки Україна імпортує газ?

– Де видобувають торф?

4. Завдання. Закінчіть речення:

1) Природні ресурси за вичерпністю поділяють на.

2) До вичерпних невідновних належать. ресурси.

3) До невичерпних природних ресурсів належать.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Бесіда

– Які асоціації викликає у вас слово “електроенергетика”?

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ

– Уявіть собі таку незвичайну ситуацію: на планеті зникла енергія. Які можуть бути наслідки такої події? (Висновок. Життя без енергії неможливе.)

2. Перегляд фільму “Електроенергетика України”

Бесіда

– Що таке електроенергетика?

– На які галузі поділяється електроенергетика залежно від типів електростанцій, де виробляється електроенергія?

3. Завдання. Запишіть назви галузей у праву частину грона.

4. Розповідь учителя

Як давно в Україні виникла ця галузь?

Енергетичне господарство України належить до найстаріших у країні. Перша згадка про використання енергії річок датується 1292 р. У Києві в 1890 р. почала працювати перша електрична станція загального користування, що освітлювала міський театр і Хрещатик. На початку ХХ ст. виробляли струм невеликі теплові електростанції. Великі ТЕС і ГЕС почали ставати до ладу у 20-30 рр. та після війни.

Електроенергетика як складова частина ПЕК країни поєднує всі процеси виробництва, передачі й трансформації електроенергії. Вона є стрижнем матеріально-технічної бази країни. Разом з машинобудуванням та хімічною промисловістю електроенергетика належить до галузей авангардної трійки, які є основою господарства кожної країни і рушіями НТП.

Одна зі специфічних особливостей електроенергетики полягає в тому, що її продукція на відміну від продукції інших галузей промисловості не може накопичуватися для наступного використання: виробництво електроенергії в кожен момент часу повинне відповідати розмірам споживання. Основна частина електроенергії використовується для промислових потреб.

Україна має досить високий показник вироблення електроенергії на одного мешканця: ? 4000 кВт – год.

5. Робота в малих групах

Завдання. Знаючи галузевий склад електроенергетики, визначте принцип дії кожного типу електростанцій, на що вони орієнтуються під час розміщення, позитивні та негативні моменти використання різних типів електростанцій і представте виконану роботу для всього класу.

Кожна з чотирьох груп має картки, де вказано, на які питання відповідає група, та джерела інформації. Для роботи в групах дається 6 хвилин, для представлення – 5 хвилин.

Теми для виконання завдання

Група 1. Характеристика теплової електроенергетики (ТЕС)

Група 2. Характеристика атомної енергетики (АЕС)

Група 3. Характеристика гідроенергетики (ГЕС)

Група 4. Характеристика альтернативних електростанцій

Зразок картки

Завдання. Підготуйте повідомлення для класу (У роботі над завданням керуватися таблицею.)

№ з/п

Пункти плану

Джерело інформації

Відповідальний

Максимальна кількість балів

Отримані бали

1

Принцип дії (схема)

Підручник, додаткова інформація

Інженер-технолог

2

2

Орієнтація

Підручник, атлас

Географ

2

3

Географія розміщення (найбільші електростанції)

Підручник, атлас

Картограф

2

4

“+” та “-” використання, рішення щодо подальшого використання

Випереджальне завдання (у вигляді плаката)

Експерт з міністерства навколишнього середовища

4

Перші три підпункти заповніть у загальній схемі ПЕК в інструктивних картках, принцип дії можна подати у вигляді схеми на дошці чи окремому аркуші, пункт 4 виконайте у вигляді схеми на плакаті.

Під час представлення роботи однією групою інші учасники слухають, оцінюють, роблять записи у гроні, під час розкриття питання “Географія розміщення” наносять найбільші ТЕС, АЕС, ГЕС, ВЕС, СЕС на контурну карту за допомогою умовних знаків.

6. Практична робота № 7

Тема. Складання секторної діаграми виробництва електроенергії різними видами електростанцій у 1998 і 2006 рр.

Завдання. Проаналізуйте таблицю і заповніть її.

Електростанції

Частка від загального виробництва, %

Величина сектора діаграми, у градусах

Умовні позначення

1998 р.

2006 р.

1998 р.

2006 р.

ТЕС

47,3

46,3

ГЕС

9,2

6,7

АЕС

43,5

47,0

– Скільки відсотків електроенергії виробляють ТЕС? (46,3 %)

– Як змінилося виробництво порівняно з 1998 р.? (Скоротилося)

– Як ви думаєте, чому?

– Скільки відсотків електроенергії виробляли у 2006 р. АЕС? (47,0 %)

– Як змінилося виробництво? (Зросло)

– Чому?

– Скільки електроенергії виробляють ГЕС? (6,7 %)

– Чому в таблиці немає відсотків показників електроенергії ВЕС та СЕС?

7. Розповідь учителя

Динаміка виробництва електроенергії

Протягом багатьох десятиліть виробництво електроенергії різними типами електростанцій змінювалося. У 1980 р. в Україні вироблено 298,6 млрд. кВт – год. До 2000 р. обсяг виробництва скорочувався до 171,4 млрд. кВт – год, у 2001р. виріс до 173 млрд. кВттод.

Щоб побачити ці зміни, звернемося до графіка виробництва електроенергії.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ

Із 70-х років вироблення електроенергії на ТЕС зменшилось у зв’язку з уведенням у дію п’яти АЕС. Значення ГЕС також почало падати в загальному виробництві електроенергії. Однак останнім часом на фоні загального падіння обсягів виробництва електроенергії частка АЕС виросла через певну стабільність у роботі впродовж 90-х років.

8. розповідь учителя

(Учні паралельно працюють з атласом.)

Поняття про енергосистему

В Україні створено єдину енергосистему, яка поєднала лініями електропередач високої напруги майже всі великі і середні електростанції. Її формування завершилося на початку 90-х років, коли вона охопила всю територію держави.

Енергосистема дає можливість безперебійно забезпечити електроенергією споживачів, навіть якщо місцева електростанція тимчасово не працює через профілактичний ремонт.

Створено надпотужну ЛЕП “Донбас-Вінниця-Бурштин”, яка проходить через Закарпаття в Угорщину. Друга лінія ЛЕП з’єднує Хмельницьку АЕС з польським містом Жешувом. По них Україна передає за кордон частину виробленої електроенергії.

Отже, Україна має потужну електроенергетику, яка переживає поки що значні проблеми, що пов’язані з недостатнім постачанням палива, забрудненням довкілля, застарілими технологіями, необхідністю підвищення ефективності використання наявних природних ресурсів. У 2015 р. закінчується термін дії АЕС України. Міністерство енергетики вже розробляє шляхи подальшого розвитку галузі. Планує поступове закриття АЕС, але спочатку хоче продовжити термін дії окремих із них, перед тим зупинивши на капітальний ремонт.

Це сьогодення електроенергетики України. Яке ж її майбутнє?

VІ. Закріплення нових знань і вмінь учнів

Проблемне питання. Яку стратегію розвитку електроенергетики України ви можете запропонувати? Які електростанції ви б закрили і які нові побудували? Чому?

Висловіть свою думку за технологією ПРЕС.

1. “Я вважаю, що.”

2. “Оскільки.”

3. Приклад (приклади чи факти, що підсилюють думку).

4. Висновки: “Отже, я вважаю.”

VІІ. Підсумок уроку

Учитель. Можна допомагати зростанню виробництва електроенергії, збільшуючи будівництво тих чи інших електростанцій. При цьому буде поглиблюватись негативний вплив людини на природу, будуть вичерпуватись мінеральні ресурси.

Але найкращий шлях – це енергозбереження.

Енергозбереження – впровадження нових технологій, що потребують менших затрат енергії. Воно має бути основним напрямком подальшого розвитку народного господарства.

За розрахунками вчених, зниження питомої енергоємності національного доходу України вдвоє збереже споживання енергії. І це завдання цілком реальне.

Наприклад, у США завдяки великій увазі, яку було приділено енергозбереженню після нафтової кризи 1973 р., споживання енергоресурсів за десять років після кризи зменшилося на кілька відсотків порівняно з рівнем 1973 р., валовий суспільний продукт країни за цей період зріс на 25 %.

Ми маємо величезні резерви для економії. Так, у більшості країн світу на освітлення витрачається 13 % виробленої електроенергії. А в Україні в півтора раза більше. Причина в тому, що в нас переважають дуже неекономні джерела світла – лампи розжарення, які перетворюють на світло лише 5-8 % енергії. У розвинених країнах переважають люмінесцентні лампи, корисна віддача яких – 20-30 %.

Надзвичайно багато енергії споживає наша побутова техніка. Якби вітчизняні телевізори, пральні машини, пилососи тощо мали такі самі показники, як найкращі зразки світової побутової техніки, економія електроенергії була б така, що Україна змогла б відмовитися від АЕС на своїй території.

Ми маємо надзвичайно неефективну, енергоємну й матеріаломістку промисловість. Наприклад, для отримання 1 т цементу ми витрачаємо 274 кг умовного палива, а японці – 142 кг. Питомі затрати енергії в чорній металургії в Японії на 20-30 % нижчі, ніж у нас, за рахунок впровадження передових технологій, таких, як безперервна розливка сталі, сухе гасіння коксу, утилізація тепла газів доменних печей. Ці технології були розроблені в нас. Японці придбали ліцензії на їх застосування і мають із цього неабияку вигоду, а у вітчизняній металургії вони майже не впроваджені.

Питання. Як ми можемо економити енергію? (Відповіді учнів)

Учитель. Інший аспект проблеми – морально-етичний. Наше марнотратне ставлення до енергетичних і матеріальних ресурсів багато в чому викликане ставленням до природи та її багатств як до чогось такого, що призначене задовольняти наші потреби й примхи. Багато хто весь сенс свого життя вбачає в гонитві на новими “благами”.

Пам’ятайте! Жодна економія ресурсів і енергії не допоможе, якщо людина не усвідомить необхідність самообмеження матеріальних потреб і задоволення натомість потреб духовних, запитів, гідних імені Homo sapiens.

Чи збулися очікування?

Оцінювання учнів.

VІІІ. Домашнє завдання

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ - Плани-конспекти уроків по географії