Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах

Тема 1

РОЗЧИНИ

Урок 12

Тема уроку. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах

Цілі уроку: поглибити знання учнів про електролітичну дисоціацію на прикладі розчинів кислот, основ і солей; формувати навички складання рівнянь дисоціації на прикладі розчинних кислот, основ, солей; уточнити визначення кислот, основ і солей у світлі теорії електролітичної дисоціації.

Тип уроку: засвоєння вмінь і навичок.

Форми роботи: розповідь учителя, лабораторна робота, самостійна робота.

Обладнання: таблиця розчинності,

схема дисоціації хлоридної кислоти й натрій хлориду, набір хімічних реактивів для лабораторних дослідів.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання.

Актуалізація опорних знань

Двоє учнів біля дошки пояснюють дисоціацію на прикладі HCl і NaCl за схемами.

Фронтальне опитування

– Що таке електролітична дисоціація?

– Наведіть основні положення теорії електролітичної дисоціації.

– Сполуки яких класів належать до електролітів?

– Який тип зв’язку характерний для електролітів? Наведіть приклади.

– Який тип зв’язку характерний для неелектролітів?

ІІІ.

Мотивація навчальної діяльності

Інструктаж з техніки безпеки.

Лабораторний дослід № 1. Визначення іонів H+ і ОH – у розчинах.

Дослід № 1

Перед вами дві пробірки, імовірно, у них містяться HCl і КОН. Як дослідним шляхом визначити, у якій із них міститься луг, а в якій – кислота?

Використаємо фенолфталеїн і лакмус. Приклеюємо етикетки на склянки.

Дослід № 2

Досліджуємо розчини імовірних кислот і лугів універсальним індикаторним папірцем.

Індикатор визначає наявність іонів H+ і ОH – у розчинах.

Фенолфталеїн – тільки іони ОH-.

Лакмус стає червоним за наявності іонів H+ і синім – за наявності іонів ОH-.

Висновок: у розчинах кислот міститься H+, у розчинах лугів – ОH-.

Доведемо це, записавши рівняння дисоціації:

Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах

IV. Поглиблення знань про кислоти, основи й солі

Отримані результати дозволяють уточнити визначення кислот, основ і солей.

Кислоти – це електроліти, у результаті дисоціації яких у розчинах утворюється лише один вид катіонів – іони Гідрогену H+.

Якщо до складу кислоти входить кілька атомів Гідрогену, дисоціація протікає східчасто:

Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах

Разом записуємо на дошці рівняння дисоціації речовин:

HI, H2SО3, H3PО4.

Для сильних кислот значок “Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах” у рівнянні дисоціації вказує на те, що в розчині вони повністю дисоціюють на іони.

Для середніх і слабких кислот значок “Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах” указує на оборотність процесу, у розчині одночасно міститимуться іони й молекули, які не продисоціювали.

Основи – це електроліти, у результаті дисоціації яких у розчині утворюється лише один вид аніонів – іони ОH-.

NaОH Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах Na++ ОH-

Якщо до складу основи входять дві й більше гідроксигрупи, дисоціація протікає східчасто:

Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах

Разом записуємо на дошці рівняння дисоціації речовин:

RbОH, Ba(ОH)2.

Для запису рівнянь дисоціації лугів використовують значок “Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах“, для запису рівнянь дисоціації інших основ – значок “Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах“.

Солі – це електроліти, у результаті дисоціації яких у розчині утворюються катіони металів і аніони кислотних залишків.

Солі належать до сильних електролітів, дисоціюють на іони повністю протягом однієї стадії.

Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах

Самостійно (або по ланцюжку біля дошки) учні записують рівняння дисоціації таких речовин: MgCl2, K3PО4, Na2CО3, CuSО4, Al(NО3)3, KBr, NH4NО3.

Завдання 1

У прилад для перевірки електропровідності налили розчин барій хлориду. Після вмикання в мережу лампочка загорілася (тобто розчин проводить струм). Потім до цього розчину по краплях доливали сульфатну кислоту. Що відбувалося з лампочкою? Поясніть ваші припущення.

Завдання 2

Розчин KCl – безбарвний, а розчин KMnО4 має фіолетове забарвлення. Який іон спричиняє забарвлення розчину KMnО4 ?

Завдання 3

Розчин NaCl – не токсичний, а розчин CuCl2 – токсичний. З яким іоном пов’язана токсичність CuCl2 ?

V. Самостійна робота за варіантами

Напишіть рівняння дисоціації запропонованих речовин.

Варіант І

Na2SiO3, HNO3, LiOH, Ca(OH)2, KOH, FeSO4, Cr2(SO4)2, Na3PO4, H2S, H3PO4.

Варіант ІІ

ZnCl2, HNO3, MgSO4, Ba(OH)2, AlCl3, Ba(NO3)2, Mg3(PO4)2, H2SO3, K2SiO3, CsOH.

VI. Підбиття підсумків уроку

Взаємоперевірка самостійної роботи, коригування навичок складання рівнянь дисоціації, виставлення оцінок.

VII. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи.

Творче завдання. Написати рівняння дисоціації таких речовин: KHCO3, Ca(OH)Cl.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах - Плани-конспекти уроків по хімії