Електролітична дисоціація – Розчини

Хімія
Загальна хімія

Розчини

Електролітична дисоціація

Речовини, розчини або розплави яких проводять електричний струм, називаються електролітамИ. Речовини, розчини або розплави яких не проводять електричного струму, називаються неелектролітамИ. Розпад електролітів на йони під час їхнього розчинення у воді називається електролітичною дисоціацієЮ.

Основні положення теорії електролітичної дисоціації

1) Електроліти під час розчинення у воді розпадаються (дисоціюють) на позитивно й негативно заряджені йони. Розпад на йони здійснюється під дією диполів води.
2) Йони в розчині перебувають у гідратованому стані, тобто вони оточені диполями води.
3) Під дією електричного струму позитивно заряджені йони (катіони) рухаються до катода, негативно заряджені (аніони) – до анода. Завдяки руху йонів розчини електролітів проводять електричний струм.
4) У розчинах на йони розпадаються речовини з йонним і ковалентним полярним зв’язком.

Ступінь дисоціації

Ступінь дисоціації Електролітична дисоціація  Розчини – відношення числа молекул N, що розпалися на йони, до загального числа розчинених молекул Електролітична дисоціація  Розчини: Електролітична дисоціація  Розчини. Ступінь дисоціації виражається в частках одиниці або у відсотках.
Якщо ступінь дисоціації менший 3 %, то електроліт називається слабким, якщо більший 30 % – сильним. Електроліти, ступінь дисоціації яких лежить у межах від 3 до 30 %, називаються електролітами середньої сили.

Електролітична дисоціація кислот, лугів, солей

Кислоти дисоціюють на катіони Гідрогену й аніони кислотного залишку, наприклад:
Електролітична дисоціація  Розчини.
Луги дисоціюють на катіони металу (або йони амонію Електролітична дисоціація  Розчини) та аніони гідроксигрупи, наприклад:
Електролітична дисоціація  Розчини.
Солі дисоціюють на катіони металу (або йони амонію Електролітична дисоціація  Розчини) та аніони кислотного залишку, наприклад:
Електролітична дисоціація  Розчини.
На йони не розпадаються осади, гази, а також вода – сполука, яка мало дисоціює.

Реакції обміну в розчинах. Йонні рівняння

Реакції у водних розчинах з участю електролітів є реакціями між іонами. Вони називаються йонними реакціямИ, а рівняння цих реакцій – йонними рівняннямИ.

План запису йонних рівнянь реакцій

1) Записуємо схему реакції в молекулярній формі:
Електролітична дисоціація  Розчини
2) Перевіряємо, чи є серед реагентів або продуктів реакції малодисоційовані речовини, гази або речовини, які випадають в осад.
У даному рівнянні є малодисоційована сполука – вода, отже, Електролітична дисоціація  Розчини записуємо в молекулярному вигляді, а решту речовин – у вигляді йонів:
Електролітична дисоціація  Розчини
Це повне йонне рівняннЯ.
3) Виключаємо з обох частин йонного рівняння однакові, тобто ті, що не беруть участі в реакції, йони.
Переписуємо йони, що залишилися:
Електролітична дисоціація  Розчини
Скорочуємо коефіцієнти:
Електролітична дисоціація  Розчини
Це скорочене йонне рівняннЯ.
Якщо в рівнянні немає малодисоційованих речовин, газів або речовин, які випадають в осад, то ця реакція не відбувається повністю. Наприклад:
Електролітична дисоціація  Розчини
Електролітична дисоціація  Розчини
У цьому рівнянні всі йони скорочуються, отже, з точки зору електролітичної дисоціації реакція не відбувається.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Електролітична дисоціація – Розчини - Довідник з хімії