ЕЛЕКТРОНИ

Хімія – універсальний довідник

БУДОВА АТОМА

ЕЛЕКТРОНИ

Усі речовини електронейтральні. Атоми, як складові частини речовини, також повинні бути нейтральними. Крім позитивно зарядженого ядра, до складу атома входять негативно заряджені частинки – електрони.

Електричний заряд електрона (негативний) чисельно дорівнює заряду протона (позитивному), тому зрозуміло, що в нейтральному атомі число електронів дорівнює числу протонів у його ядрі.

Таким чином, атом складається з дуже маленького, але важкого позитивно зарядженого ядра, що складається з протонів і нейтронів, навколо якого рухаються ще менші негативно заряджені електрони. (Маса електрона дорівнює приблизно 1/2000 а. о. м., тобто електрон приблизно у 2000 разів легший за протон або нейтрон).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЕЛЕКТРОНИ - Довідник з хімії