ЕЛЕКТРОННА БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ АТОМІВ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 3-ого ПЕРІОДУ

Хімія – універсальний довідник

ВІД НАТРІЮ ДО АРГОНУ

ЕЛЕКТРОННА БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ АТОМІВ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 3-ого ПЕРІОДУ

Електронна будова атомів елементів 3-ого періоду визначається розподілом електронів на трьох енергетичних рівнях. При цьому перші два рівні, найближчі до ядра, заповнені цілком; їх будова описується електронною формулою 1s22s22р6.

У періоді зліва направо відбувається поступове заповнення електронами зовнішнього, третього рівня. Спочатку електрони займають Зs-орбіталь – в атомах Nа і Мg, а потім Зр-орбіталі

атомів інших елементів. Внаслідок зростання заряду ядра посилюється притягання ядром електронів, тому міцність зв’язку електронів з ядром збільшується.

Таким чином, у межах періоду під час переходу від елемента до елемента зліва направо зменшується відновлювальна здатність атомів – здатність віддавати електрони, і навпаки, зростає енергія притягання електронів ядром – окислювальна здатність атомів. Це означає, що в напрямку зліва направо відбувається зміна властивостей елементів від металічних до неметалічних.

Дійсно, період починається одним з найактивніших металів – Натрієм і закінчується одним з найактивніших неметалів – Хлором (не враховуючи, звичайно, Аргону, надзвичайно хімічно інертного внаслідок повного заповнення атомних орбіталей), тому сполука Натрію з Хлором NаСl – типово іонна.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЕЛЕКТРОННА БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ АТОМІВ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 3-ого ПЕРІОДУ - Довідник з хімії