Електронні таблиці та їх призначення. Система опрацювання електронних таблиць, їх основні функції

ТЕМА 5.4. ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ (10 ГОДИН)

№ уроку в темі

Зміст

Кількість годин

1

Електронні таблиці та їх призначення. Система опрацювання електронних таблиць, їх основні функції

1

2

Практична робота 1

Координати комірок. Діапазон комірок. Уведення й редагування числової, формульної та текстової інформації

1

3

Робота з файлами електронних таблиць (книгами): відкриття існуючої книги, створення

нової книги на основі шаблону, збереження книги, перегляд книги, закриття книги

1

4

Практична робота 2

Опрацювання табличної інформації в середовищі табличного процесора: копіювання, редагування, вилучення, переміщення, форматування

1

5

Робота з аркушами: переміщення по робочому аркушу, додання аркушів, копіювання аркушів, переміщення аркушів, виділення частини аркуша, присвоєння імені аркушам, перейменування аркушів, пошук даних на робочому аркуші, видалення аркушів

1

6

Практична робота 3

Використання

формул і вбудованих функцій у середовищі табличного процесора. Використання логічних функцій для опрацювання табличної інформації

1

7

Практична робота 4

Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків на основі табличної інформації. Друкування діаграм

1

8

Практична робота 5

Створення бази даних у середовищі табличного процесора, упорядкування та пошук потрібної інформації. Фільтрація даних. Групування даних

1

9

Робота у середовищі табличного процесора. Аналіз даних у середовища табличного процесора

1

10

Контрольна робота з теми “Електронні таблиці”

1

Урок 49

Електронні таблиці та їх призначення. Система опрацювання електронних таблиць, їх основні функції

Мета:

– ввести поняття про електронні таблиці, як про клас прикладних програм. Сформувати уяву учнів про сфери їх використання, основні властивості ЕТ;

– навчити створювати, відкривати та переглядати дані в ЕТ;

– познайомити учнів з інтерфейсом EXCEL;

– розвивати практичні навички роботи учнів з різними видами інформації;

– виховувати сучасну творчу людину, яка здатна навчатися впродовж життя.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

Для активізації роботи і зацікавленості учнів на початку уроку вчитель роздає газети та журнали, де вміщено різноманітні тексти, графіки, діаграми, таблиці, які мають текстові та числові дані.

1. Пригадайте, у якому вигляді може бути представлена інформація.

2. Що вам відомо про таблиці?

3. Як ви їх створювали, за допомогою яких програмних засобів?

4. Можемо ми зараз за допомогою наших знань створити таки статті?

5. Як ви думаєте, про що йтиметься сьогодні на уроці?

Учитель повинен підкреслити важливість вивчення теми для кожного з учнів і можливість повсякденного застосування знань, які вони отримають на уроці.

II. Вивчення нового матеріалу (проводиться з використанням мультимедійної дошки та комп’ютерної презентації, яка містить такі елементи:

1) поняття про електронну таблицю як клас прикладних програм;

2) сфери використання електронних таблиць;

3) основні функції електронних таблиць;

4) різні способи запуску табличного процесора;

5) середовище табличного процесора, основні елементи EXCEL.

Учні ведуть конспект. Основні поняття записують схематично.

III. Робота у парах за комп’ютерами (запуск табличного процесора різними способами)

IV. Підсумки уроку

Як ви вважаєте, чому виникла необхідність використання спеціальної програми для обробки табличної інформації?

Заповніть порівняльну таблицю “Створення таблиць за допомогою текстового редактора та табличного процесора”.

Тип даних, для яких створюються таблиці

Спільне

Електрона таблиця

Текстовий редактор

Призначення

Функції

Створення таблиць

V. Домашнє завдання

Скласти діаграму Венна для порівняння вікна табличного процесора EXCEL з вікном текстового редактора WORD. Знайти спільні та особливі елементи.

Електронні таблиці та їх призначення. Система опрацювання електронних таблиць, їх основні функції

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Електронні таблиці та їх призначення. Система опрацювання електронних таблиць, їх основні функції - Плани-конспекти уроків по інформатиці