ЕЛІМІНАЦІЯ

Екологія – охорона природи

ЕЛІМІНАЦІЯ – загибель організмів унаслідок впливу різних абіотичних і біотичних чинників довкілля. Е. подають величиною, оберненою до виживання. Розрізняють Е. заг. (не вибіркову) і вибіркову. Заг. Е. – це вплив на популяцію чинників довкілля граничної інтенсивності, що переважає над екол. пластичністю виду, внаслідок чого відбувається масова загибель особин незалежно від їхніх індивід, властивостей. Вибіркова Е. – це загибель частини особин популяції, яка менш пристосована до чинників довкілля, що спричинено боротьбою за існування. Така Е. є показником інтенсивності дії прир. добору. Існує також норм. біол. Е. – прир. випадання старечих (сенильних) особин популяції.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ЕЛІМІНАЦІЯ - Довідник з екології