Елімінування

ОРГАНІЧНІ РЕАКЦІЇ

3. Іонні реакції

3.2 . Елімінування

Елімінування – це реакція, протилежна до приєднання. У реакції елімінування два атоми або дві групи атомів відщеплюються від сусідніх атомів Карбону молекули. Між атомами Карбону виникає подвійний зв’язок.

Приклад. Під впливом цинкового порошку на 1,2-дибромоетан утворюється етен:

Елімінування


Елімінування - Довідник з хімії