Емісія безготівкова

Емісія безготівкова – випуск в обіг безготівкових грошей центральним банком та здебільшого комерційними банками з метою збільшення коштів для регулювання ліквідності банківської системи країни (центральним банком) та розширення своїх операцій (комерційними банками). Центральний банк здійснює Е. б. у незначних обсягах, купуючи окремі види цінних паперів, випущених найнадійнішими компаніями, а також казначейських векселів. Це зумовлено тим, що фінансовими ресурсами для здійснення таких операцій є рахунки банків та міністерства фінансів

у центральному банку (створення обов’язкових банківських резервів та надходження коштів з державного бюджету), а також внаслідок того, що купівля цінних паперів здійснюється для управління державним боргом і регулювання ліквідності банківської системи загалом. Наявність цих резервів обмежує можливості депозитної емісії. Тому норми за депозитами до вимоги становили в середині 90-х у ФРН, Іспанії – 2%, у Франції – 0,5, у Великобританії – 0,35, в Італії, Україні – до 15%, у Швейцарії, Бельгії, Люксембурзі їх не було. За Е. б. у розвинених країнах світу легко здійснюється переливання готівкової форми грошей у безготівкову
і навпаки, а держава регулює сукупну грошову масу. Особливістю Е. б. комерційним банком є те, що він на основі одного вкладу може неодноразово видавати кредити доти, поки після багатьох повторних таких операцій (т. зв. ітерації), але зі зменшуваними обсягами весь депозит буде поміщено в центральний банк. Проте це не означає, що можливість Е. б. комерційними банками обмежується лише розмірами залишку фінансових ресурсів на рахунках у центральному банку.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Емісія безготівкова - Економічний словник