Емпіричне і теоретичне в економічному дослідженні

Емпіричне і теоретичне в економічному дослідженні – теоретико-методологічні форми пізнання економічних явищ і процесів та рівні наукового знання на різних етапах еволюції цілісної економічної системи, результатом яких на першому рівні є передусім емпіричні знання, а на другому – цілісна економічна теорія. Емпіричне при цьому грунтується на даних спостереження, фіксації окремих фактів, їх опису, проведенні експерименту, внаслідок чого встановлюються емпіричні співвідношення, узагальнення та деякі закономірні зв’язки між окремими

економічними явищами. Загалом на емпіричному рівні досліджуване економічне явище або процес відображається здебільшого на рівні поверхневих зв’язків та форм вияву сутності, без розкриття глибинних сутнісних, зокрема причинно-наслідкових, зв’язків. Такий рівень пізнання значною мірою властивий позитивній економічній теорії. Теоретичне базується на комплексному використанні існуючого й розвитку понятійного апарату, зокрема на системному використанні основних елементів діалектичного методу дослідження, внаслідок чого всебічно досліджуються закони й закономірності розвитку певної економічної системи,
зокрема розкриваються сутнісні (в т. ч. причинно-наслідкові) зв’язки, виявом яких є цілісна теорія. Співвідношення емпіричного й теоретичного залежить передусім від характеру науки та стадії (етапу) її розвитку. Емпіричне й теоретичне характеризуються відносною самостійністю, взаємодоповнюють одне одного.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Емпіричне і теоретичне в економічному дослідженні - Економічний словник