ЕНДОЕКОЛОГІЯ

Екологія – охорона природи

ЕНДОЕКОЛОГІЯ – розділ науки, що вивчає взаємовідносини мікроіндивіда з його внутр. симбіонтами і цих симбіонтів між собою. Напр., людини з власною кишковою мікрофлорою і видів цієї мікрофлори між собою в кишечнику людини, жуйної тварини з її кишковою мікрофлорою, термітів з такою самою мікрофлорою і мікроорганізмів-симбіонтів між собою.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ЕНДОЕКОЛОГІЯ - Довідник з екології