ЕРОЗІЯ

Екологія – охорона природи

ЕРОЗІЯ – руйнування поверхні фіз. тіл і біол. об’єктів під впливом різноманітних мех., хім., ел.-хім. і терм, впливів. Фіз. об’єкти і прир. тверді тіла звичайно руйнуються потоками повітря або рідини, особливо за наявності завислих часточок або агресивних хім. домішок (Е. металів, Е. грунтів, Е. гір. порід). Великий вплив на Е. грунтів, напр., має грунтово-рослинний покрив, геол. будова місцевості, заг. екол. ситуація. Е. поверхонь біол. об’єктів в основному пов’язана з пошкодженням покривних тканин і слизових оболонок хім. та терм, чинниками.

Е. – один з головних чинників формування рельєфу земної поверхні. Розрізняють Е. поверхневу – змивання зі схилів, що зумовлює згладжування нерівностей рельєфу, та Е. лінійну – утворення ярів, балок, долин, що спричинює розчленування земної поверхні. Заг. інтенсивність розвитку ерозійного рельєфу прямо залежить від рівномірності й інтенсивності опадів, водовбирної здатності грунту, середнього уклону території.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ЕРОЗІЯ - Довідник з екології