Естетичні та гігієнічні властивості листяних та мішаних хвойно-листяних лісів

Лісівництво

РОЗДІЛ 4. ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА У ЛІСАХ ЗЕЛЕНИХ ЗОН

Лекція 3. ЛІСОВІ ТА ЛІСОПАРКОВІ ЛАНДШАФТИ ЗЕЛЕНИХ ЗОН

3.3 Естетичні та гігієнічні властивості листяних та мішаних хвойно-листяних лісів

Розрізняють ландшафти широколистяних та дрібнолистяних лісів.

На відміну від хвойних ландшафтів широколистяні мають більш різноманітній склад деревостанів, підліску і живого надгрунтового покриву. Забарвлення крон у них більш різноманітне, а також різно­манітніший габітус дерев окремих деревних порід. У широколистяних лісах

різко виражена сезонна мінливість забарвлення, що призводить до зміни аспектів, тобто зміни зовнішнього вигляду рослинного угруповання. Наприклад, щорічно можна спостерігати зміну аспектів у Голосіївському лісі м. Києва: весняний аспект, коли більшість дерев ще не мають листя, а трав’яний надгрунтовий покрив представлений квітуючими видами; літній аспект, коли дерева повністю покриті розвиненим листям і кожна порода має свої відтінки в його забарвленні, а в надгрунтовому покриві квітують типові для дібров рослини; осінній аспект, коли наступає фаза пожовтіння листя, причому кожна деревна порода має своєрідне
забарвлення, а в надгрунтовому покриві – відмерлі рослини, що згодом покриваються опавшим листям; зимовий аспект-дерева голі, все внизу покрив сніг.

Завдяки різноманітному складу деревних порід ландшафти широ­колистяних лісів відрізняються складною будовою, утворюють лісостани зі значною зімкнутістю, яка в стиглому віці дещо зменшується. Типовими широколистяними ландшафтами є діброви, в яких дуб росте сумісно з багатьма супутніми породами: липою, кленами, а на правобережжі України – грабом.

Ландшафти широколистяних лісів тінисті, але не дивлячись на це, особливо з віком, під їх полог все ж таки проникає достатня кількість світла, що утворює багату гру світла і тіні. У стиглому віці дерева дуба досягають великих розмірів за висотою і шириною крони, що створює величну картину лісу. Широколистяні ліси мають гігієнічний вплив на людей лише у вегетаційний період, а взимку їх оздоровчий вплив значно понижується. Вони здатні у значній мірі знижувати силу вітру, затримувати пил, ослабляти дію шкідливих газів, виділяти фітонциди. Психоемоціональний вплив на людей – дуже різноманітний.

Ландшафти дрібнолистяних лісів не відрізняються великою різноманітністю будови, зовнішнім виглядом дерев, забарвленням листя тощо, але мають і свої переваги. Найчастіше приваблюють людей березові ліси. Ажурні крони дерев пропускають під полог багато світла, що викликає певну гру світла і тіні, а також розростання надгрунтового покриву з трав’яних рослин. Білий колір стовбурів вдало гармоніює з зеленим забарвленням листя і трави, викликаючи у людей життєрадіс­ний настрій. У стиглому віці березові гаї уособлюють собою зразки величі лісу. Добре розвинений надгрунтовий покрив, формуючи зелений фон для білих стовбурів дерев, створює привабливість такого ландшафту. Цінні в естетичному відношенні ділянки березових наса­джень порослевого походження, на яких дерева розміщені часто у вигляді куща. Особливо привабливі березові ліси восени, коли листя стає золотисто-жовтим. У цю пору ландшафти березових лісів – неповторні. Березові ліси із берези повислої діють на організм людини заспокійливо саме плакучою формою крон дерев. Вони мають високу фітонцидність.

Ландшафти осикових лісів привабливими бувають лише в осінню пору, коли листя перед опаданням стає багряно-червоним, створюючи сильний декоративний ефект. В інші пори року осичники є монотонними через сіре забарвлення стовбурів. Густа крона створює багато тіні і не дозволяє нормально розвиватись надгрунтовому покриву.

Малодекоративні також і сіровільхові ліси, причиною чого є густі крони та сіре забарвлення стовбурів. Дещо більш декоративні чорновільхові ліси, особливо при груповому розміщенні дерев на перезволожених ділянках.

Ландшафти хвойно-листяних лісів мають неабиякі якості, котрі залежать від співвідношення та видового складу хвойних і листяних порід. Найбільш розповсюджені сосново-березові та ялиново-березові ліси. Домішки осики, як правило, знижують естетичні якості мішаних ландшафтів. Для підвищення цінності мішаних хвойно-листяних ландшафтів деревні породи змішують нерівномірно, щоб провідна порода становила не менше половини кількості дерев. В іншому випадку мішане насадження буде невиразним в естетичному відношенні.

Змішування деревних порід з різним кольором листя та хвої підсилює привабливість ландшафту. Взагалі ефект мішаного ландшафту проявляється швидше, ніж однопородного. Наявність у складі деревостану хвойних порід підсилює гігієнічні властивості мішаних ландшафтів порівняно з листяними, бо хвойні породи їх проявляють протягом усього року.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Естетичні та гігієнічні властивості листяних та мішаних хвойно-листяних лісів - Довідник з природознавства