Етапи розвитку літературної української мови

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 1. Сучасна українська літературна мова і культура ділового мовлення

Ключові слова:

    мовна норма, функціональні стилі мовлення, офіційно-діловий стиль, мовлення державного службовця.

Етапи розвитку літературної української мови

Статус української мови як державної зафіксовано у статті 10 Конституції України: “Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій

території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом”, у нормативно-правових актах України.

У Законі Української Радянської Соціалістичної Республіки “Про мови в Українській PCP (Із змінами, внесеними згідно із Законом № 75/95-ВР від 28.02.95, ВВР 1995, №13, ст.85) читаємо: “Українська PCP забезпечує українській мові статус державної з метою сприяння всебічного розвитку духовних творчих сил українського

народу, гарантування його суверенної національно-державної майбутності…

Стаття 2. Державна мова Української PCP.

Відповідно до Конституції Української PCP (888-09) державною мовою Української Радянської Соціалістичної Республіки є українська мова.

Українська PCP забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя”.

Українська літературна мова має певні етапи розвитку. Традиційно дослідники виділяють такі основні етапи:

– період Київської Русі, коли функціонували руська народна та старослов’янська (церковнослов’янська) мови;

– XV ст. – староукраїнська мова використовувалася як мова світської літератури, літописів, а старослов’янська мова – як мова релігійна;

– XVII ст. – коли функціонувала слов’яно-руська (релігійна) і власне “книжна”, “проста” або староукраїнська мова;

– XVIII ст. – започатковано книгодрукування в Україні, починають видаватися граматики та словники, нормалізується й уніфікується писемна мова, розвиваються стилі мови.

Становлення нової української літературної мови відбувалося на основі середньо-наддніпрянських діалектів з урахуванням мовних особливостей інших діалектів. Зачинателем української літературної мови вважається І. Котляревський, основоположником сучасної української літературної мови – Т. Шевченко.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Етапи розвитку літературної української мови - Туризм