Етатизм

Етатизм (фр. etatisme, від etat – держава) – соціологічна (політична, філософська, економічна та ін.) концепція, в якій обгрунтовується необхідність дедалі більшого активного втручання держави у всі сфери суспільного життя. Методологічною основою такої концепції є характеристика держави як загальнонаціональної цінності та мети суспільного розвитку. Такі ідеї викладені у працях давньогрецького філософа Платона, англійського Т. Гоббса, який говорив про “левіафан” державності (всепоглинаючу державу), та ін. В економічному контексті – концепція, згідно з якою держава проголошується головним і визначальним чинником соціально-економічного розвитку країни або декількох країн. З економічного боку Е. передбачає абсолютне домінування державної власності на різні об’єкти. До Е. наближалася економіка СРСР, деяких країн Східної Європи, Китаю, а також Німеччини під час другої світової війни. З економічної точки зору, поступове зростання ролі держави доцільне лише доти, поки позитивні наслідки від такого втручання будуть більшими від недоліків даного процесу – послаблення громадянського суспільства, конкуренції як рушійної сили розвитку та ін. Тому зростання ролі держави в суспільному житті необхідно поєднувати з посиленням її загальнонаціональних функцій і розвитком правової держави, яку можна контролювати з боку інститутів громадянського суспільства. Етатистську модель розвитку економіки в наступному тисячолітті прогнозують американські економісти Б. Беквіт та Р. Хейлброннер. На думку Б. Беквіта, держава 2200 у США володітиме 90% реальної власності. На основі майже тотально-одержавленої власності домінує централізоване управління економікою з єдиного центру. Е. і тотальна приватна власність – крайні антиподи в розвитку економічної системи, які гальмують рушійні сили соціально-економічного прогресу (плюралізм форм власності, конкуренцію, оптимальне поєднання економічних та адміністративних важелів регулювання економіки, з одного боку, державних та ринкових – з іншого).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Етатизм - Економічний словник