ЕТНОГРАФІЯ

Культурологічний словник

ЕТНОГРАФІЯ (грец. ethnos – плем’я, народ і grapho – пишу) – “народопис”, народознавство. Наука, яка вивчає культуру, побут і звичаї того чи іншого народу.


ЕТНОГРАФІЯ - Культурологічний словник