Фактор

Фактор (англ. factor – посередник, агент) -1) один з основних видів речових і людських ресурсів виробничої діяльності в економіці країни загалом і на окремому підприємстві зокрема, що бере участь у виробництві споживної вартості, чинить вплив на таку діяльність. Такими Ф. є земля, засоби виробництва, прогрес знання про найефективніше використання ресурсів та ін. Тому речові Ф. – це окремі елементи технологічного способу виробництва, які сприяють створенню споживних вартостей і вартостей, виникненню нової продуктивної сили, але, не маючи фізичної

продуктивності, не створюють вартості, а отже. – додаткової вартості. Водночас Ф. (речові ресурси), поєднуючись з особистим (суб’єктивним) Ф. виробництва, виступають джерелом так званого синергічного ефекту, нової продуктивної сили. У західній економічній літературі Ф. називають також працю, підприємництво, науково-технічний прогрес, інформацію і час. У концепції “трьох факторів виробництва” Сея, яку підтримують окремі вітчизняні економісти, хибно стверджується про наявність фізичної продуктивності речових факторів виробництва та механічну залежність доходів. До Ф. відносять ресурси і працю (в т. ч.
працю підприємця), які виступають додатковим джерелом вартості, в т. ч. додаткової. Такими джерелами Ф. стають частково й опосередковано внаслідок синергічного ефекту (див. Фактори економічного прогресу). Речовий та особистісний Ф. не слід ототожнювати з продуктивними силами, оскільки в межах останніх вони представлені як системна цілісність, наповнена іншим змістом (див. Продуктивні сили)) агент, якому доручається реалізувати товар і який має широкі повноваження на такі дії. Водночас агент може продавати товари від власного імені, визначаючи умови його реалізації.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Фактор - Економічний словник