Факторинг відкритий

Факторинг відкритий – договір факторингу між клієнтом і фактор-банком, за яким клієнт передає банку копії рахунків угод, укладених з партнерами, а банк негайно виплачує клієнту 80% суми цих рахунків. Після отримання клієнтом від партнера всієї суми угоди клієнт розраховується з фактор – банком, повертаючи йому отримані 80% кредиту і відсотки. Якщо партнер клієнта не оплачує рахунок у встановлений термін, клієнт уступає свої вимоги на оплату фактор-банку, який вживає заходів щодо вилучення оплати.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Факторинг відкритий - Економічний словник