ФАЗА СУКЦЕСІЇ

Екологія – охорона природи

ФАЗА СУКЦЕСІЇ – фаза розвитку екосистеми, яка характеризується особливим станом усіх компонентів, що утворюють середовище, і, як правило, зміною підсистем (популяцій, синузій тощо), що входять до екосистеми, та їх основних структур (ярусності рослинності, її зімкнутості і т. д.). Кожна Ф. с. готує комплекс умов для проходження наступних за нею фаз. Це призводить до функц. різноякісності Ф. с. та необхідності послідовності їх проходження в певному хронофункц. порядку.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ФАЗА СУКЦЕСІЇ - Довідник з екології