Федерація

Державне управління

Федерація. Форма державного устрою, за якої складові державні утворення – суб’єкти Ф. – мають певну юридичну і політичну самостійність. Ф. – це союзна держава, що складається з відносно самостійних державних утворень. Федеративна держава характеризується такими ознаками: федеративно-територіальний поділ, тобто територія держави складається з територій суб’єктів Ф. (штатів, провінцій, округів, земель, республік) і в політико-адміністративному відношенні не є єдиним цілим (при єдиній системі охорони кордонів).

Суб’єкти Ф. можуть мати свій адміністративно-територіальний поділ; державні утворення, що складають Ф., є її рівноправними суб’єктами, що володіють відносною юридичною, політичною та економічною самостійністю; суб’єкти Ф. не мають суверенітету в повному обсязі і, як правило, не користуються правом одностороннього виходу; суб’єкти Ф. можуть мати свої конституції (або статути), вони розробляються на основі федеральної конституції і не повинні їй суперечити. Це правило поширюється і на держави, що ввійшли до Ф.. маючи раніше прийняту конституцію. Деякі Ф. не надають права своїм суб’єктам мати конституцію;
суб’єкти Ф. мають своє законодавство, право видавати закони, укази тощо. Ці законодавчі акти мають юридичну силу тільки на території суб’єктів Ф., на відміну від федеральних законів, обов’язкових на всій території Ф. Законодавчі акти суб’єктів Ф. не повинні суперечити федеральним законам, в іншому випадку вони вважаються недійсними; суб’єкти Ф. мають свою систему законодавчих і виконавчих органів влади. Стосовно федеральної системи вони є підсистемами; порядок їх організації, процедури і межі юрисдикції визначаються федеральною конституцією. Однак назва органів влади і форма організації системи влади можуть перебувати в юрисдикції суб’єктів Ф. Органи влади й управління суб’єктів Ф. зазвичай копіюють федеральну структуру, але можуть і відрізнятися; громадянство у Ф. допускається подвійне: кожний громадянин вважається громадянином Ф. і громадянином відповідного державного утворення. Законодавчо визначається неприпустимість привілеїв одного громадянина щодо інших.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Федерація - Державне управління