Фінанси підприємств

Фінанси підприємств – відносини економічної власності між суб’єктами господарювання та всередині підприємств з приводу формування, розподілу і використання фінансових ресурсів (доходів і фондів) у процесі їх (підприємств) діяльності у всіх сферах суспільного відтворення. Речовим змістом цих відносин є найліквідніша і найдинамічніша форма власності – гроші. Такі відносини економічної власності у межах підприємств формуються і розвиваються передусім з приводу купівлі-продажу робочої сили, привласнення створених найманими працівниками доходів у формі заробітної плати, прибутку у певних різновидах. Основними етапами формування та розвитку Ф. п. є: а) створення статутного фонду підприємств; б) формування і привласнення валового і чистого доходу, прибутку, грошових фондів підприємств; в) використання частини чистого прибутку для розширення виробництва, інвестування в цінні папери і привласнення на цій основі дивідендів, відсотків, отримання банківських кредитів та їх погашення з виплатою відсотків, здійснення різних платежів у бюджет і цільові фонди та ін. Оскільки суб’єктами Ф. п. є також різні види банків, страхові компанії, пенсійні фонди тощо, коло об’єктів привласнення в системі відносин економічної власності суб’єктів підприємницької діяльності розширюється. Такими об’єктами для корпорацій є засновницький прибуток, привласнення дивідендів підприємствами внаслідок вкладання частини коштів в інвестиційні фонди тощо. Фінансова діяльність підприємств базується на принципах господарської самостійності, матеріальної відповідальності і заінтересованості, самоокупності та самофінансування.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Фінанси підприємств - Економічний словник