Фінансова реструктуризація галузі

Загальний курс транспорту

РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

2.2. КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Фінансова реструктуризація галузі

З метою підвищення економічної ефективності діяльності транспортних підприємств у галузі здійснюється фінансова реструктуризація:

– на залізничному транспорті:

– зменшення кількості працівників основної діяльності, скорочення парку вагонів і локомотивів (включаючи їх консервацію), закриття, об’єднання або переведення на управління з близько розташованих станцій та роздільних пунктів; ліквідації нічних змін на станціях; закриття, переведення на однозмінний режим роботи або передачі підприємствам, що обслуговуються залізницею, малодіяльних дільниць, на яких відсутній транзитний та пасажирський рух, скорочення кількості колій на другорядних лініях і станціях;

– закриття або об’єднання з іншими локомотивних і вагонних депо, а також ряду підприємств і структурних підрозділів господарств колії, зв’язку, енергетики, матеріально-технічного забезпечення та інших заходів з підтримки раціоналізації системи;

– комплексу заходів, спрямованих на перехід на ресурсозберігаючі технології та оптимізацію розміщення ремонтної бази рухомого складу з концентрацією ремонту на підприємствах з найменшою його собівартістю, впровадження сучасних технологій здійснення перевезень, ремонту технічних засобів і організації імпортозамінюючих виробництв;

– на морському і річковому транспорті:

– ліквідації надлишкових активів, скорочення чисельності працівників, виведення з експлуатації застарілих та економічно неефективних виробничих потужностей, підвищення ефективності використання і автоматизації роботи системи навігаційного обладнання, організації обробки суден на спеціалізованих перевантажувальних комплексах, впровадження сучасних технологій для зменшення вартості та тривалості ремонту суден;

– на автомобільному транспорті:

– запровадження заохочувального економічного механізму вивільнення надмірних і неефективних виробничих потужностей із спрямуванням заощаджених коштів на розвиток інвестиційної та інноваційної діяльності у підгалузі;

– у дорожньому господарстві:

– поліпшення використання основних фондів та скорочення витрат, приведення розмірів активів у відповідність з наявним попитом шляхом приватизації ремонтних та будівельних підприємств, переходу на контрактну основу виконання робіт з експлуатаційного утримання доріг, перегляду технічних стандартів і будівельних технологій, застосування нових будівельних матеріалів;

– у галузі авіаційного транспорту:

– списання застарілої техніки з низькою паливною економічністю, звільнення від зайвих активів, передачі непов’язаної з авіаційною діяльністю соціальної сфери органам місцевого самоврядування, розширення приватного сектору сфери послуг в аеропортах, створення спільних підприємств або надання об’єктів у концесію.


Фінансова реструктуризація галузі - Загальний курс транспорту