Фінансове планування

Фінансове планування – планомірне управління з боку держави та інших економічних суб’єктів (суб’єктів підприємницької діяльності, домашніх господарств) формуванням, обміном, розподілом і використанням фінансових ресурсів і грошових коштів на основі всебічного пізнання законів і закономірностей фінансової системи з метою забезпечення стабільного суспільного розвитку країни. Ф. п. грунтується на принципах системного підходу до найважливіших параметрів соціально-економічного розвитку в органічному взаємозв’язку з основними

напрямами фінансової політики та фінансовими ресурсами і їх оптимальним використанням; раціонального формування та запозичення джерел фінансових ресурсів і їх використання з метою першорядного забезпечення пріоритетних напрямів розвитку НТП, соціально-економічної сфери загалом; всебічне наукове обгрунтування прогнозних фінансових показників у поєднанні з використанням найдосконаліших методів їх забезпечення необхідними фінансовими ресурсами. Ф. п. реалізується на загальнодержавному, регіональному і місцевому (в окремих господарських структурах) рівнях.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Фінансове планування - Економічний словник