Фірма

Фірма – загальна назва підприємства, компанії, комерційної установи. Існують такі основні види Ф.: 1) афілійована – близька, родинна Ф., приєднана до більшої материнської компанії у формі філіалу, дочірньої Ф.; 2) брокерська-посередницька Ф., що ставить за мету комерційні цілі і діє за дорученням і за рахунок клієнта; 3) венчурна – мала або середня інвестиційна Ф., яка фінансує наукові дослідження і розробки; 4) інвестиційна – Ф., яка здійснює інвестування та операції з цінними паперами; 5) інжинірингова – спеціалізується на наданні інженерно-консультаційних послуг; 6) інноваційна – створена з метою відпрацювання нових технологій на базі результатів науково-дослідних робіт фірмою-співвласником; 7) консалтингова – спеціалізується на наданні консультацій у різноманітних сферах; 8) виробнича – зайнята виготовленням конкретної продукції, товарів; 9) торговельна – здійснює торгово-посередницьку діяльність; 10) ріелтерська – здійснює операції у сфері нерухомості. Якщо у складі Ф. немає інших підприємств, то поняття “Ф.” і “підприємство” за своїм економічним змістом збігаються. Компанія може об’єднувати декілька фірм. Двома основними сторонами Ф. є певна сукупність продуктивних сил і відносин економічної власності з приводу їх привласнення. Ф. виконує такі ж функції, як і підприємство.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Фірма - Економічний словник
«