FIRST AID KIT

FIRST AID KIT

GRAMMAR UNIT ONE

1. Утворення прислівників.

Щоб сказати, як ти можеш щось зробити, уживай прислівник, який утворюється додаванням суфікса – lу до прикметника, quick – quickly traditional – traditionally extreme – extremely equal – equally

2. Граматичні конструкції з дієсловом to make.

– Щоб сказати, що хтось примушує когось робити щось, уживай граматичну конструкцію to make somebody do something.

Example: Mum made me do the room. (Мама примусила мене прибирати кімнату.)

– Щоб сказати, що допомагає виглядати особливо, уживай граматичну конструкцію to make somebody especially lively.

Example:

Her glowing eyes made her especially lively. (Завдяки своїм сяючим очам вона виглядала надзвичайно жвавою.)

UNIT THREE

3. Слово enough (достатнє за кількістю), як правило, ставиться перед/ після прикметникового прислівника або іменника.

Example: Not half enough.

Enough time.

Слово too у значенні “забагато” зазвичай ставиться перед прикметниками, після яких немає іменника або прислівника.

Example: You are too lazy.

They are not too different.

4. Щоб сказати, хто ця людина за національністю, використовуй прикметники, утворені від назви країни. Більшість прислівників утворюється від назви країни.

Canada – Canadian

America – American

Ukraine – Ukrainian

Пам’ятай

назви інших національностей:

France – French

England – English

Germany – German

5. Щоб сказати, якою мовою хтось розмовляє, утворюй прислівник від назви країни.

China – Chinese

France – French

Italy – Italian

Poland – Polish

Пам’ятай!

Якщо ти додаєш до назви іноземної мови слово language, не забудь додати артикль the перед назвою іноземної мови. the English language the Spanish language

UNIT FIVE

6. Щоб сказати, що ти робиш, можна використовувати два вирази.

Пам’ятай!

To go shopping – вживається без артикля to do the shopping – використовується артикль the

Example: I go shopping.

I do the shopping.

7. Щоб сказати, у якому відділі ти купуєш продукти в супермаркеті, уживай прийменник at та артикль the перед назвою відділу.

Exampl: At the confectionary.

At the dairy.

Пам’ятай!

Деякі назви відділів мають апостроф.

At the butcher’s

At the baker’s

8. Щоб дати пораду, використовуй вирази:

The more… the more

The more… the better

The more… he sooner etc

Example: The more you practise your English, the better you speak.

9. Деякі іменники мають однакову форму з дієсловом, від якого вони утворені.

To photograph – a photograph to answer – an answer to order – an order

Пам’ятай!

To present /pn’zent/

WORD-BUILDING UNIT ONE

– Якщо ти хочеш акцентувати увагу на відтінках кольорів, додавай до прикметників суфікс – ish.

Example:

Yellow – yellowish

Brown – brownish

UNIT THREE

– Пам’ятай, що деякі іменники утворюються від дієслів,

To discover – discovery

To puzzle – puzzle

To select – selection

UNIT FOUR

Пам’ятай!

Від деяких прикметників можна утворити два прислівники, але з різним значенням.

Hard (adj.) – hard (adv.) важко, hardly (adv.) майже ні

Near (adj.) – near (adv.) поблизу, nearly (adv.) майже

UNIT FIVE

Пам’ятай, що деякі іменники утворюються від дієслів додаванням суфікса – еr.

To teach – a teacher

To shop – a shopper

To admire – an admirer

To compose – a composer

UNIT SIX

– Пам’ятай, що деякі прикметники утворюють іменники додаванням суфікса – ite.

Favour – favourite

UNIT SEVEN

– Пам’ятай, що деякі прикметники утворюють іменники додаванням суфікса – аl.

Culture – cultural

Education – educational

History – historical

Industry – industrial

Agriculture – agricultural

– Пам’ятай, що деякі іменники дуже відрізняються від прикметників.

Proud – pride

Wise – wisdom

Brave – bravery

Hungry – hunger

WORD MEANING UNIT ONE

– Пам’ятай, що деякі іменники утворюються від словосполучень або дієслів.

To tell – a storyteller

To work hard – a hard worker

To mix – a mixer

– Якщо ти хочеш назвати протилежні риси характеру, вживай прикметник з протилежним значенням (антонім).

Talkative – silent

Stingy – general

Clever – silly

UNIT TWO

– Пам’ятай, що схожі за формою слова мають схожі або різні значення.

To dream – бачити сни; мріяти

To daydream – мріяти

UNIT FOUR

– Пам’ятай, що деякі значення передаються різними словами в британському і американському варіантах англійської мови.

Цукерки = BrE sweets = AmE candies

– Пам’ятай, що деякі слова мають майже однакові значення, тому вони є синонімами.

Gift – подарунок; талант

Present – подарунок

WORD SPELLING

UNIT TWO

– Пам’ятай, що деякі слова пишуться дещо по-різному в британському і американському варіантах англійської мови.

BrE

AmE

Centre

Center

UNIT SIX

– Пам’ятай, що деякі слова можуть мати схожу графічну форму, але різне значення.

To wonder – дивуватись

To wander – блукати

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


FIRST AID KIT - Англійська мова