ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

ВСТУП

УРОК 1. ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

Тема. Фізична географія України, предмет і методи дослідження. Формування території України. Сучасний адміністративно-територіальний устрій.

Навчальна мета: пригадати прийоми навчальної діяльності; з’ясувати особливості нового курсу, предмет його вивчення; ознайомити з методами дослідження природи України; використовуючи міжпредметні зв’язки з історією, охарактеризувати основні етапи формування території країни; ознайомити із сучасним

адміністративно-територіальним устроєм України; продовжити формування основних навичок роботи з джерелами географічних знань, умінь аналізувати, робити висновки та узагальнення.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, контурні карти, стінні карти: фізична, політична, фізична України, адміністративно-територіального устрою України; зразки різноманітних джерел знань з географії України.

Опорні та базові поняття: географія, фізична географія, предмет і метод географічного дослідження, територіально-адміністративна одиниця.

Географічна номенклатура: АР Крим,

24 області України, Київ, Севастополь, обласні центри.

ХІД УРОКУ

І. організаційний момент

Ознайомлення учнів з організацією навчального процесу протягом вивчення нового курсу, обов’язковими джерелами інформації (підручником, атласом, контурними картами), приладдям, з методичним апаратом підручника. Наголосити учням на необхідності засвоєння додаткової інформації в позаурочний час.

II. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

– Що вивчає наука географія?

– З якими географічними курсами ми знайомилися в попередніх класах? Що конкретно ми вивчали? Що дають нам ці знання?

– Що нам відомо про природу України, якщо врахувати, що в 7 класі вивчали географію Євразії взагалі?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Не знаючи і не розуміючи природні умови та природні ресурси України, життя стає не стільки складним, скільки нецікавим. Щоб стати справжніми господарями своєї Батьківщини, потрібно її не лише любити, а й добре знати.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Географія України (комплекс наук)

– Фізична – вивчає властивості, зміни в часі, закономірності розташування по території: а) природних компонентів (ресурсів); б) природних умов; в) природних комплексів.

– Соціально-економічна – особливості населення, господарства, їх розміщення по території.

2. Зв’язок фізичної географії України з іншими науками

3. Методи географічних досліджень (умовна класифікація):

А) за науковою організацією отримання даних:

– спостереження і вимірювання – робота метеостанцій, зйомки космічних супутників;

– експеримент (науково-організований дослід) – акліматизація біологічних видів;

– моделювання (створення моделей аналогічно природним комплексам або віртуальних) – заповідники, географічні карти, комп’ютерна модель утворення балки;

Б) за джерелами знань: картографічні, вивчення спеціалізованої літератури, обробка статистичної інформації, ГІС тощо;

В) за розумовою діяльністю: порівняння, аналіз, прогнозування;

Г) за організацією досліджень: камеральні, стаціонарні, експедиційні, дистанційні; комплексні.

4. Формування території України

Тільки в окремі періоди українські державні утворення були значними (Київська Русь, Запорізька Січ). Загалом українські території належали іншим імперіям. З поч. ХХ ст. утворюються різні за значенням українські державні формування (УНР, ЗУНР). З 1922 р. починається етап існування України як республіки СРСР, до якої входять спочатку тільки території Лівобережжя і східного Правобережжя, а потім поступово приєднуються західні й південні землі. У 1954 р. остаточно сформувалися її межі, які залишилися без змін і після проголошення 24.08.1991 р. незалежності.

5. Сучасний адміністративно-територіальний устрій країни

Поділ території на різні за рангом частини (одиниці) з місцевими органами влади задля зручності керування країною: Автономна Республіка Крим; 24 області; 2 міста державного підпорядкування (з особливим статусом); центри АР та областей, райони АР та областей, міста обласного підпорядкування, районні центри, райони в містах, селища та села.

V. Закріплення вивченого матеріалу

– Якими методами досліджень ми користуватимемося, вивчаючи курс?

– Скільки адміністративних одиниць входить до складу України? Покажіть декілька прикладів на карті.

– Коли Україна здобула незалежність?

– Згадайте конкретні події, що стосувалися формування території України.

VI. Підсумки уроку

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати §___.

2. На контурній карті позначити АР Крим, 24 області України, Київ, Севастополь, обласні центри, свій населений пункт.

3. Визначити координати свого обласного центра.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ - Плани-конспекти уроків по географії